Vlinder

Vrijheid van denken

Nu het voor zeer velen onder het volk steeds duidelijker lijkt te worden dat de gehele wereld door zeer slechte mensen bestuurd wordt is het van het allergrootste belang dat […]

Schijnveiligheid van Covid vaccins

Dit artikel vertelt waarom juist Covid gevaccineerden in meer opzichten gevaar lopen. Verder zal ik enkele aspecten uit mijn vorige publicatie “Naar een permanente lockdown” nader toelichten. Beknopte samenvatting van […]

Naar een permanente lockdown

Alle desastreuze maatregelen, die noodzakelijkerwijs genomen moesten worden, waren vanwege de onbekendheid met wat voor virus de wereld te maken heeft gekregen. De minister van VWS, Hugo de Jonge, heeft […]

Waarom de 2G maatregel?

Steeds meer mensen hebben het door dat de 2G maatregel, die het kabinet van plan is door te voeren, niets met de volksgezondheid te maken heeft. Integendeel, zijn het juist […]

Loslaten!

Om los te kunnen laten zul je minstens moeten weten wie of wat je zou moeten loslaten, en waarom! De uitleg over dit item is van cruciaal belang, want alleen […]

Klokkenluider opgepakt

Klokkenluiders worden opgepakt Afgelopen vrijdag, de 12e november, is de, inmiddels bij zeer velen bekende, klokkenluider Huig Plug zonder enige vorm van proces van de straat gehaald en in hechtenis […]

De cabal ontmaskerd!

Inleiding Tot nu toe heeft de mensheid elke strijd tegen hun regering verloren. Hoe kan het ook anders: zolang een volk zijn vijand niet kent en zelfs geen notie heeft […]

Wie overwint

De titel van dit artikel luidt: Wie overwint. Achter deze titel zou je een vraagteken (?) maar ook een uitroepteken (!) kunnen zetten, geheel afhankelijk van iemands levensstatus. Keuzevrijheid, het […]

De mens van de toekomst

Naarmate wij verder vorderen in de tijd wordt de vergelijking van de realiteit waarin wij leven met die van de Tweede Wereldoorlog steeds vaker gemaakt; zelfs tot in ons parlement! […]