Vlinder

Doden voor vrede

Dit artikel gaat over wat ons allemaal te wachten staat in de komende tijd. Hoewel de meeste omstandigheden, die in dit artikel ter sprake worden gebracht, al vele tientallen jaren […]

Het doel is: Transhumanisme

Dit artikel legt uit hoe en waarom transhumanisme doorgezet zal worden. Alle protesten van de afgelopen tijd, de rechtszaken die mondiaal tegen de coronahoax werden gevoerd hebben nauwelijks impact gehad […]

Het Geheim ontsluierd

Dit artikel vertelt over het demiurgische plan van Janus, de god met de twee gezichten èn over het Plan van de Vader met de wereld en haar mensheid. Beide plannen […]

De NWO ontmaskerd

Om te bloeien moet de lotus zich eerst een weg banen door het troebele water om diep te wortelen in de modder op de bodem van de vijver. Na verloop […]

De NWO in stroomversnelling

Inleiding In tal van landen waar men het “levensgevaarlijke” coronavirus met de nodige voortvarendheid heeft aangepakt door grote haast te maken met het vaccineren van zoveel mogelijk mensen, blijkt, zonder […]

Een grote fout!

Dit artikel is een vervolg van mijn vorige: De mens als slaaf. Daarin gaf ik aan dat ik uitgebreider in zal gaan op het feit hoe onze maatschappij, maar ook […]

De mens als slaaf

Het blinde vertrouwen van een groot deel van de massa heeft zijn prijs. Dit artikel beschrijft in grote lijn de processen, die de gehele mensheid ondergaat en hoe men uiteindelijk […]

Naar een mondiale dictatuur

Men moet wel stekeblind zijn om de ontwikkeling naar een wereldwijde dictatuur nog langer te ontkennen. Toch is er voor ons land, theoretisch gezien, nog één kans om aan die […]

De aankomende vierde golf

De wereld staat een zeer agressieve vierde golf te wachten, die zeer veel (dodelijke) slachtoffers zal gaan eisen. Wanneer wij deze gevreesde golf mogen verwachten en wat de impact ervan […]

 Een zorgelijke ontwikkeling

In tegenstelling tot hetgeen onze regering, en de haar ten dienste staande kritiekloze media, beweert is de vaccinatiebereidheid onder het volk, ook in de wereld, tot een verontrustend laag niveau […]