Het dilemma

Het is onomstreden bekend dat glyfosaat schadelijk is voor je darmen. Het bindt daar aan bacteriën en richt schade aan. Omdat darmen heel belangrijk zijn voor ons immuunsysteem, kan glyfosaat dus echt wel kwaad.

Niet schadelijk?
Glyfosaat is niet gevaarlijk voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Dat stelt de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA na de herbeoordeling van deze werkzame stof, uitgevoerd door de vier EU-lidstaten Nederland, Frankrijk, Hongarije en Zweden.
Dat deze werkzame stof bovendien ernstig oogletsel kan veroorzaken en giftig is voor in het water levende organismen mag kennelijk geen reden zijn om glyfosaat te verbieden.

Stemming over eventuele toelating van glyfosaat
Ondanks de kennis van bepaalde risico’s bij gebruik van de omstreden stof heeft ons land tijdens de Europese Commissie vergadering op 13 oktober 2023 zich onthouden van stemming. En daarmee is op het nippertje geen gekwalificeerde meerderheid bereikt om glyfosaat voor een periode van nog eens 10 jaar te verlengen.

Het gebruik nog niet definitief van de baan
Mede dankzij de inspanning van Niet-gouvernementele organisaties (Ngo’s) is de 10 jaar verlenging weliswaar uitgesteld, maar niet helemaal van de baan.
Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) zijn organisaties zonder winstoogmerk met een doorgaans ideëel doel. Het zijn organisaties die geen deel uitmaken van de overheid, maar wel invloed op het beleid van de overheid proberen uit te oefenen.

Waarom doorzetten van zo’n gevaarlijke stof?
De volgende beroepscommissie is gepland op 16 november. Als er dan geen gekwalificeerde meerderheid wordt bereikt, kan de Europese Commissie alleen beslissen, want de bevoegdheid ligt bij de Commissie.
Volgens de WHO wordt glyfosaat er ook van verdacht kankerverwekkend te zijn voor mensen en bedreigt het door zijn totale vernietiging het volledige plantenleven. Voor insecten, bijv. bijen, is het een dodelijk zenuwgas. Het verontreinigt ook het water en de daarin levende micro organismen. Kortom, glyfosaat is schadelijk voor mens, dier en plant.

Bronvermelding en aanverwante artikelen:
Het gevaar van glyfosaat in de landbouw:
http://mailings.eliant.eu/m/14875810/1383034-aefa3c1b22b85b57b1f83713e60336bafd9e5427d6e064b30f2c1740e9495bd29da5633f94866d36efd082bb424eecf8

Schadelijk voor mens en dier:
https://www.parkinson-vereniging.nl/archief/bericht/2023/08/21/Glyfosaat-hoort-niet-in-gezond-landbouwsysteem

Naar een Europese Superstaat: https://www.frontnieuws.com/schokkend-interview-de-eu-wordt-omgevormd-tot-een-ondemocratische-superstaat-zonder-instemming-van-de-burgers/

“Ze zullen overspoeld worden door gif”:
https://www.levensreis.nl/index.php/het-convenant-van-de-illuminati/

De wereld waar wij ons bevinden:
https://www.levensreis.nl/index.php/2020/11/16/leefregels-van-de-cabal-2/

Lachwekkend beleid:
https://www.youtube.com/watch?v=OSMqEhXIsg0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *