Einde soevereiniteit – vervolg –

Dit artikel is een vervolg op het hier eerder verschenen artikel: Einde soevereiniteit.

Motie aangenomen
Motie aangenomen die regering verzoekt uitstel te vragen voor stemming over WHO-pandemieverdrag. Hoewel de motie door demissionair minister Pia Dijkstra (Medische Zorg) werd ontraden, is hij toch aangenomen.
“Motie aangenomen!” jubelt Keijzer. De volgende stap is nu een brief van het kabinet hoe ze de motie gaan uitvoeren. Die wil ze binnen drie weken hebben.

Verzoek om uitstel van stemming
BBB-Kamerlid Mona Keijzer diende een motie in die de regering verzoekt om uitstel te vragen voor de stemming over amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) en het pandemieverdrag van de WHO.

Mona Keijzer dient de motie in
Ook BBB-voorvrouw Caroline van der Plas is verheugd: “Top!” In haar motie wijst Keijzer erop dat het goedkeuringsproces een ‘ongekend tempo’ heeft, terwijl voor dergelijke ingrijpende maatregelen meer tijd nodig is om deze te overwegen, te toetsen en goed te laten verlopen.
Ze zegt ook dat het negeren van procedurele verplichtingen in het kader van de IHR en het onduidelijk laten van het verband tussen de gewijzigde IHR en het nieuwe pandemieverdrag, de internationale rechtsorde en daarmee de democratische legitimiteit van deze regelgeving ondermijnt en in strijd is met artikel 55 van de IHR, dat vereist dat voorgestelde wijzigingen tenminste vier maanden voor de beraadslaging en stemming aan de verdragsluitende staten zijn voorgelegd.

Belangrijk punt
Hierdoor is onvoldoende gelegenheid om de wijzigingen en hun belangrijke implicaties te onderzoeken, stelt het Kamerlid.
In de motie staat nog een belangrijk punt: als het uitstel niet verkregen wordt, roept de motie de regering op om tegen de voorgestelde amendementen op de IHR en het nieuwe pandemieverdrag in het geheel te stemmen. De motie is mede ingediend door Fleur Agema (PVV) en Daniëlle Jansen (NSC).  Volgens minister Dijkstra is er voldoende tijd geweest om te onderhandelen over het pandemieverdrag, en gaat het nu enkel nog over details.

Kanttekening bij de indiening
Elke lidstaat heeft 4 maanden de tijd gekregen om zich te buigen over de gevolgen van de voorgestelde amendementen. Deze termijn is inmiddels al ruimschoots verstreken, zodat een stemming over de IHR-amendementen niet rechtsgeldig is geworden.

Tandeloze tijger
Keer op keer blijkt ons parlement een tandeloze tijger vanwege het aanwezige kartel, dat alle moties tegen het linkse kabinetsbeleid consequent wegstemt. Het kartel controleert niet, het ondersteunt het regeringsbeleid! En ook deze keer ligt het niet in de lijn der verwachting dat het anders zal gaan! M.a.w. zal het gejuich, vanwege de aanname van vorenvermelde motie om uitstel te vragen voor stemming over WHO-pandemieverdrag, slechts van korte duur zijn.

Parlementaire democratie bestond allang niet meer
Ondanks alle tegenbewijzen uit het recente verleden blijft het overgrote deel van ons volk er koppig aan vasthouden dat de stem van de burgers vertaald wordt door onze volksvertegenwoordigers en dat zij daarmee hun invloed kunnen uitoefenen op het regeringsbeleid. En deze koppigheid van de mensen is één van de belangrijkste oorzaken dat onze democratische rechtsstaat ondermijnd werd met alle kwalijke gevolgen van dien, zoals het er nu naar uitziet: het einde van onze soevereiniteit!
Immers, waar blijft onze verontwaardiging over het consequente wegstemmen door het kartel in ons Parlement?? Waar blijft onze afstraffing voor de kartel vormende regeringspartijen in het stemgedrag tijdens de verkiezingen??

Ons kabinet demissionair?
Hoe kunnen wij toestaan dat een demissionair kabinet aan zo’n ingrijpende stemming als het IHR-WHO verdrag haar instemming zou mogen geven???

Soevereiniteit is een grondrecht, en daar valt niet over te onderhandelen. Hoewel de motie, die de goed bedoelende Kamerleden Keijzer, Agema en Jansen hebben ingediend, is aangenomen zou het veel doeltreffender geweest zijn om de WHO amendementen in zijn geheel van tafel te vegen. Onze regering, bij monde van Pia Dijkstra (D66), had direct aan de WHO te kennen moeten geven dat onze regering geen besluiten mag nemen zolang het kabinet demissionair is.

Spirituele duiding van de actualiteit
Laten zij, die wakker zijn qua bewustzijn, zich uitspreken tegen deze aanval op onze grondrechten. De verhoging van ieders trillingsgetal van bewust Zijn leidt tot een lichtend collectief bewustzijn van het gehele volk. Dit is de enige, spiritueel verantwoorde en geoorloofde methode die het meest effectief werkt tegen de duistere, demonische machten waar wij, mensen, mee te maken hebben: “Niet door eigen kracht, en niet door geweld, maar door Mijn Geest” lezen we in Zacharias hfdst 4 vs 6 en dat is de slogan van onze strijd tegen deze machten! Er is een verhoogde activiteit gaande van de Cabal wereldleiders om de mensen zo snel mogelijk terug te duwen in de duisternis van onWetendheid; de onbewustheid van zijn Oorsprong.

Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Eerder verschenen artikel:
https://www.levensreis.nl/index.php/2024/04/13/einde-soevereiniteit/

Motie van Parlement aan Regering:
https://robindeboer.substack.com/p/motie-aangenomen-die-regering-verzoekt?r=2wza1e&utm_campaign=post&utm_medium=web&triedRedirect=true

Kamervraag van Pepijn van Houwelingen (FvD) over IHR-WHO:
https://www.openkamer.org/kamervraag/2023Z16996/

Twijfelachtige reputatie van het WHO:
https://www.levensreis.nl/index.php/2020/08/18/eyes-wide-shut/

WHO werkt ook aan het normaliseren van kindermisbruik:
https://dissident.one/vn-who-bill-gates-werken-aan-het-normaliseren-van-pedofilie-over-de-hele-wereld

3 reacties


 1. Inmiddels is het wel duidelijk dat sinds 13 jaar MinPres Rutte steeds meer incapabele mensen deel uitmaakten van zijn regeringscoalitie, die internationale organisaties en ngo’s vertegenwoordigen in plaats van het Volk, die meewerken om de controlerende oppositie te demoniseren of weg te zetten als “complotdenkers”. In de kudde meeblatend is wél zo veilig, tóch!?…Béééhh!

  Dat we in de derde wereldoorlog leven, beseffen de meeste mensen nog niet, terwijl de geschiedenis ons leert dat macht corrumpeert, waarin opnieuw de mainstreammedia collaboreert in ruil voor enorme bedragen aan subsidies. “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt” duidt op een gebrek aan eigen verantwoordelijkheid en moreel besef.

  Hierbij zend ik U tevens onderstaande informatie

  De bedoeling van deze film “THE END OF HUMANITY” is om miljarden mensen wereldwijd de ogen te openen voor het gevaar van de desastreuze globalistische agenda, omdat het de ware motivatie onthult achter de Vierde Industriële Revolutie.

  stopworldcontrol.com/nl/hetishier/
  *

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *