Onderwerpen

Introductie
Schematische voorstelling van de ontwikkeling van mens tot Mens
– 19 april 2016

– De graankorrel
– Snap de tijd waarin je leeft
– De dagelijkse praktijk
– De grote verdrukking
– Vrijheid van meningsuiting
– Worden wie je bent
– Het Lichaam van Christus
– Twee soorten strijd
– 2017. Een gelukkig nieuwjaar?
– Wie of wat is onze Schepper en wat wil Hij met ons?
Het volk Israël, dat zijn wij!
De opleiding van Gods kinderen
Het teken van Zijn komst
De barensweeën
De tijd voorafgaand aan de Opname
De periode na de Opname
De put van de afgrond
De wereld in het boze
Is Allah ook de God van de christenen?
De mens als drager van bewustzijn
Is God een psychopaat?
Waarom is de mens met erfzonde belast?
Ben ik wel uitverkoren?
– Wie regeert de wereld?
– Wie behouden worden
– Basis dingen over islam
– Waarom velen niet meegaan
– Genade en waarheid
– Is Israël het uitverkoren volk?
– 23 september 2017
– De verwachting van de komst van de Zoon des Mensen
– Breng jullie lampen in orde
– De ruiter op het witte paard
– Waarom moeten alle sprookjes de wereld uit?
– Filosofie van de nieuwe tijd
– Massa hypnose
– Wat betekent Aquarius voor de wereld en de (individuele) mens?
– Bestaat zoiets als de hel of vagevuur?
– De ondergang van onze beschaving
– Christus verschijnt in de menselijke natuur
– Onze Schepper is de wereldbouwer
Cyborg en Bewustzijn
– In den beginne
– De zeven zegels geopend
De oogst der mensenzielen
– Het Opstandingslichaam
– Het convenant van de Illuminati
Het evangelie van de Wereldbouwer
– De gezonde leer
– Mededelingen over het actuele nu en de komende tijd
De NWO: het tijdperk van de Antichrist
– De realiteit van het andere evangelie
– Zoals de vader is, zo is ook de zoon
– Het valse licht en het ware Licht
– Het genocide plan in uitvoering
– Wat niemand heeft zien aankomen!