Sterven

Het (af)sterven = het afstand nemen van je zelfzuchtige, menselijke levensinstelling en aard; je egoïsme.  Dit is wat Jezus Christus bedoelde met ‘het leven verliezen om Mijnentwil’.

Ook: Het (weer) inslapen nadat je Bewust of ‘wakker’ bent geweest. Je ‘geestvonk’ trekt zich (weer) terug en wordt verder ingekapseld door materie van de Matrix; je komt dan binnen de invloedssfeer van de Demiurg en zijn Archonten.
Met dit sterven wordt dus niet de lichamelijke dood bedoeld; want dat geldt uiteindelijk voor alle mensen vanwege hun eindigheid/kortstondigheid.