illuminatie

De Illuminati (“de verlichten”) wordt ook wel ‘elite’ genoemd. Zij werken samen met Samaël die zich aan de mensen voordoet als ‘Engel van het Licht’.

Zij bestaat in de kern uit 13 steenrijke, zionistische families die voortdurend met elkaar in verbinding staan. Op de namenlijst komen Rothschild, Rockefeller, Warburg, Bruce, Cavendish, De Medici, Hannover, Habsburg, Krupp, Plantagenet, Romanov, Sinclair en Windsor voor.
Zij worden ondersteund door 300 andere families, vaak met bekende namen zoals Agnelli, Bush, Ford, Kuhn, Loeb, Montgomery, Morgan, Roosevelt en Schiff. Daaromheen bewegen zich nog een heleboel machtsbeluste lieden, zoals Henry Kissinger, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Bill Gates, Bill en Hillary Clinton, Warren Buffet, etc. Tezamen controleren ze praktisch alle macht en het geld in de wereld.

Ze beheren talloze organisaties en ordes, zoals het Vaticaan, de Verenigde Naties, de Wereldbank, de CIA, de NSA, NASA, Bilderberg, Thule, Skull & Bones en vele andere.

De illuminati werken al honderden jaren aan een geheime agenda, die hen in kleine stapjes toe moet brengen naar een Nieuwe Wereld Orde. Dit houdt in dat de wereld nog maar één regering heeft die alles controleert en waarin de burgers vrijwel geen enkel recht meer hebben. Dit mogen dan geen ruim 7 miljard burgers meer zijn, zoals nu, maar nog maar maximaal 500 miljoen. De rest dient uitgeroeid te worden.

De illuminati hebben ieder respect voor een mensenleven verloren en zijn corrupt tot op het bot. De bloedlijnen van de 13 families gaan terug tot in de Sumerische tijd en ze houden deze lijnen zo zuiver mogelijk door steeds onderling te trouwen. Ze vormen tevens de top van de machtigste organisatie ter wereld, de vrijmetselarij. Boven de illuminati staat in de hiërarchie nog de orde der Jezuïeten en hun leider, de zogenaamde “Zwarte Paus”. Maar die hebben alleen een godsdienstige en sturende functie, terwijl de illuminati als uitvoerend orgaan het werkelijke machtsblok vormen.