Jezuïetenorde

De Jezuïeten sturen het Vaticaan en de Rooms-katholieke Kerk aan via de generaal-overste van de Jezuïeten. Tot 2008 bekleedde de Nederlander Peter-Hans Kolvenbach die functie. Het Vaticaan is de ‘spirituele heerser’ over de Illuminati en de Nieuwe Wereldorde.

De zwarte paus controleert alle belangrijke beslissingen die de paus maakt; hij stuurt de Illuminati aan. De generaal van de jezuïeten wordt ook wel “zwarte paus” genoemd.
De “zwarte paus” maakt praktisch de dienst uit binnen het Vaticaan en niet de reguliere paus. De ridders van Malta zijn tevens onder controle van de Jezuïeten. Alle ellende van de afgelopen eeuwen is vrijwel altijd terug te lijden tot een zwarte paus.

De paus krijgt zijn orders van de zwarte paus omdat de Jezuïeten ook de leiders zijn van de Nieuwe Wereldorde. Het is hun taak andere religies en overheden te infiltreren om zo één fascistische wereldregering en –religie te vormen, die gebaseerd is op het satanisme en Lucifer.

(afb. de voormalig zwarte Paus Peter-Hans Kolvenbach samen met de pedofiele voormalige Paus Joseph Ratzinger).

Omdat de Jezuïetenorde in de VS alleen al de controle heeft over 28 grote universiteiten, de CFR en veel banken zoals Bank of America en het Federal Reserve System (FED) is zij in staat om een grote invloed uit te oefenen op de politieke en economische besluitvorming in de wereld.

De huidige Argentijnse Paus Franciscus is een Jezuïet. Elke Katholiek is trots op de Jezuïeten en kinderen die door de paters verkracht worden uit Katholieke gezinnen krijgen nog een schop na van hun ouders als ze er over praten.