Drogredenen

Drogredenen zijn de barricaden, die de mens zichzelf in zijn denken opwerpt tegen de exit-deur om uit de matrix te komen. Hij zal deze bezwaren moeten opruimen om tot Jezus te (kunnen) komen.

Een voorbeeld van drogredenen zijn verontschuldigingen en bedenksels die men voor zichzelf zoekt, en vaak ook vindt, om de verlossingsweg niet te kunnen (of te willen, of te hoeven) gaan; kortom: redenen om zowel zichzelf als anderen te bedriegen.
Drogredenen voeren de mens weg van het rechte pad, de weg der Waarheid, die naar zijn verlossing leidt.

De verlossing (= bevrijding) waarvan? De bevrijding van zijn aarde gebonden ik; het begeerte-lichaam, dat hem gekluisterd houdt binnen de matrix.
Binnen de matrix heerst de Wet van Karma en Reïncarnatie; de gevangenis, waar zich ook alle slapende zielen bevinden.