Slapende mens

De slapende mens is, in tegenstelling tot de bewust levende mens, de niet-bewust levende mens. De slapende mens is de doorsnee-mens, die geheel opgaat in het leven van alledag. Hij probeert naar eer en geweten als een goed mens te leven en doet in principe geen vlieg kwaad. Doordat zijn waarnemen slechts berust op ideaalbeelden houdt hij zichzelf in slaap, d.w.z. dat zijn bewustzijn slaapt.
Door de confrontatie met de realiteit te ontkennen, te negeren, af te wijzen enz. blijft hij zichzelf in slaap houden.