Pleroma

Pleroma is de volheid Gods. De Aeonen of Engelen, min of meer verzelfstandigde deugden of krachten van de Oervader (met namen als Diepte, Zwijgen, Wijsheid, Kracht, Logos, Donder, Grens, Waarheid, e.d.), Die vormen samen het Pleroma, de Volheid Gods.
Zie: Opvatting volgens Plato