Onderwerpen

Het doel van alle menselijk leven Het is de bedoeling van elk mens om te transformeren; dus niet om een
Bij het lezen van deze titel denken de mensen al gauw dat het grote Ontwaken slaat op de bewustwording van
Inleiding In vorige artikelen heb ik reeds uitgelegd dat de mensen, die hun levensvisie slechts ontlenen aan de informatie, die
“Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf,
Inleiding Wie mijn gepubliceerde artikelen heeft doorgelezen, zal ongetwijfeld mijn steeds weer terugkerende stelling tegengekomen zijn, dat de oudtestamentische god,
Inleiding Mensen vragen zich steeds luider af hoe het komt dat, ondanks alle protesten tegen de gevaren die op hen
Inleiding Het overgrote deel van de mensen gelooft nog steeds dat onze regering het beste met het volk voor heeft.
Inleiding In de Nederlandse situatie is de totstandkoming van het klimaatakkoord niet bepaald democratisch verlopen. De kiezer heeft er nooit
Inleiding In diverse voorgaande artikelen heb ik gewezen op het feit dat het hoogst onverstandig is om de gebeurtenissen, die
Inleiding In voorgaande recente artikelen heb ik het wereldgebeuren behandeld aan de hand van het Boek Openbaringen hoofdstuk 18, die