Onderwerpen

Uit het voorgaande kun je opmaken dat de mensheid uiteindelijk slechts met twee Goden te maken heeft. 1 De universele
Zonde is zelfzuchtige begeerte. Vele gelovigen, zelfs de allermeesten, weten niet het verschil tussen zonde en oerdrift, een primaire ingeschapen
De mens, die zijn gebondenheid inziet en daaronder te lijden heeft, zal op een psychologisch moment daaruit bevrijd willen worden.
Velen lijden onder lichamelijke, psychische, emotionele, mentale pijnen en allerlei andere pijnen ten gevolge van foute en negatieve handelingen uit
Toen Samaël de mens schiep rustte Hij zijn creatie toe met dezelfde eigenschappen die Hijzelf heeft. Hij kon immers geen
Bij het doorlezen van deze site zal op zeker moment ongetwijfeld de gedachte bij jou opgekomen zijn: het is mooi
Intussen weet je nu hoe Samaël, die het ganse zichtbare universum geschapen heeft uit de beschikbare, toebedeelde materie, verworden is
Het offeren van mensen is van alle tijden; het kwam in zeer vroege tijden voor. Uit archeologische opgravingen blijkt dat
Alle Avatars verkondigen slechts één Waarheid, één Weg en één Leven. De ene Waarheid is de geestvonk van het Eeuwige
Het scheppingsgebied van Hoofd Archont Samaël, en zijn Archonten is een universum in het Universum. Dit universum is, door zijn