Onderwerpen

Toen Samaël de mens schiep rustte Hij zijn creatie toe met dezelfde eigenschappen die Hijzelf heeft. Hij kon immers geen
Bij het doorlezen van deze site zal op zeker moment ongetwijfeld de gedachte bij jou opgekomen zijn: het is mooi
Intussen weet je nu hoe Samaël, die het ganse zichtbare universum geschapen heeft uit de beschikbare, toebedeelde materie, verworden is
Het offeren van mensen is van alle tijden; het kwam in zeer vroege tijden voor. Uit archeologische opgravingen blijkt dat
Alle Avatars verkondigen slechts één Waarheid, één Weg en één Leven. De ene Waarheid is de geestvonk van het Eeuwige
Het scheppingsgebied van Hoofd Archont Samaël, en zijn Archonten is een universum in het Universum. Dit universum is, door zijn
Waarom laat God dit alles gebeuren in de wereld ? Dit is de logische vraag die spontaan opkomt nadat we
Wij weten nu dat Archonten de goden zijn die het zichtbare universum, inclusief de aarde, hebben geschapen. Het gehele, zichtbare
Bestaat er wel een God? En zo ja, wat doet hij dan? Waarom laat hij deze wereld aan haar lot
In vorige onderwerpen bespraken we dat onzichtbare wezens de mensheid al sinds mensenheugenis lastigvallen. Deze Archonten, zoals ze genoemd worden,