Nieuwe mens

Nieuwe mens = de, door geloof gewekte, wedergeboren mens; hij is ontwaakt uit zijn ‘slaap’.