Matrix

Matrix is het ganse ‘zichtbare’ universum binnen het Al. Dit universum is het scheppingsgebied van Samaël en zijn Archonten. In de afbeelding van Plato is het de afgesloten ruimte onder de zwarte lijn; een universum binnen het Universum, het Al.
Dit universum is, door zijn lage elektromagnetische frequentie of trillingsgetal ten opzichte van het Universum als in een matrix omsloten, afgescheiden van het Al. Dit Al is het Pleroma van de onkenbare Onvergankelijkheid.

Het scheppingsgebied van Samaël, de demiurg, is ten opzichte van dit grote Universum te vergelijken met een vlok zeepsop dwarrelend in de lucht.
Zie: Opvatting volgens Plato