karmisch

Karmisch = betrekking hebbend op de Wet van Karma