God

 God, de Heer over het Universum, het Al.

Hij is de Eeuwige Vader, de Onvergankelijkheid, de Onkenbare, die boven de Matrix en toch in de Matrix is. Hij is de Enige God van alle mensen.

In de oosterse filosofie is Hij Brahman; uit het eeuwige Vuur is in de mensen een deel van Hem gelegd, de geestvonk.

In de westerse filosofie noemt Jezus Christus Hem: Vader. “Mijn Vader, die in de hemelen is” verblijft in het Koninkrijk der hemelen.