Wet

De Wet geldend voor alle mensen, dat o.a. zegt: Gij zult niet begeren.
De Wet van Mozes is de naam die in het Oude Testament van de bijbel wordt gegeven aan de religieuze wet van de Israëlieten. Deze wet – in de heilige Taal: wet van de zonde en de dood genoemd – is te vinden in de eerste vijf boeken van de Bijbel. Deze vijf boeken, “De Vijf Boeken van Mozes,” staan bekend als de Thora (= Wet) in de joodse religie.