Zonde

Zonde =
1. de ik-gerichte natuur van de mens.
2. zelfzuchtige begeerte
3. slechte verlangens