Wet van Karma

Ook: de Wet van Karma en Reïncarnatie genoemd, is de onpartijdige Natuurwet, die geldt voor elk mens, ongeacht of hij dat gelooft of niet.
Deze Wet wordt ook wel de Wet van Zaaien(van acties, handelingen) en Oogsten (de gevolgen van die handelingen) genoemd.
De mens is het product van deze Wet; d.w.z. dat hij bij zijn intrede op deze aarde (geboorte) de oogst van zijn voorgaande levens in kiemvorm met zich mee krijgt. Deze oogst is zijn karmische last die hij in de voortzetting van zijn leven moet zien binnen te halen(= neutraliseren). Deze karmische last wordt ook ‘karmische kleed’ genoemd en behelst de gevolgen (oogst) van zowel positieve als negatieve handelingen. Zie ook bij “karmisch kleed