Wees blij

Blijf altijd op God vertrouwen. Houd vol en doe wat Hij wil, dan zullen jullie krijgen wat God beloofd heeft.

Dit zegt God daarover in de heilige boeken: «Nog heel even, dan komt degene die zou komen. Hij blijft niet lang meer weg. De mensen die in Mij geloven, zullen leven. Maar de mensen die het geloof opgeven, die laat ik in de steek.»
‘Vrienden, wij zijn geen mensen die het geloof opgeven en hun leven verliezen. Nee, wij blijven geloven, en daardoor zullen we ons leven redden!

Biddend-kleutertje-copy

Alleen als we geloven, worden we gered. Dan wordt onze hoop werkelijkheid. En door ons geloof weten we zeker dat Gods hemelse wereld bestaat. Ook al kunnen we die nog niet zien. Jullie weten nu onderhand wel dat de opzet van deze site niet de bedoeling heeft om jou of wie dan ook te misleiden met allemaal mooie verhaaltjes om jou binnen de invloedsfeer van de boze machten te houden.

Het zal jou opgevallen zijn dat je al lezende je ongemerkt ‘gedwongen’ gaat voelen om te kiezen: binnen de matrix te blijven of ontsnappen aan de matrix.

We citeren, in verband hiermee, wat Jezus zegt: ‘Je kunt alleen mijn leerling zijn als je met mij meegaat en samen met mij lijdt.’ Denk na voordat je aan iets begint!

Jezus zegt verder: ‘Stel dat je een toren wilt bouwen. Dan ga je eerst bedenken hoeveel dat kost en of je genoeg geld hebt. Want stel dat je wel begint te bouwen, maar geen geld hebt om het werk af te maken. Dan zullen alle mensen je uitlachen. Ze zullen zeggen: ‘Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet afmaken!’
Bedenk dus goed wat het betekent om mijn leerling te zijn. Want je moet alles opgeven wat je hebt’. Met dat laatste bedoelt Jezus dat je jouw zelf (op)offert. Je bevindt je dan op de goede weg.

“Vrienden, als jullie het heel moeilijk hebben, dan moeten jullie blij zijn. Want door die moeilijkheden wordt jullie geloof getest, en leren jullie om vol te houden. Dat weten jullie toch?
Heeft iemand van jullie niet de wijsheid om te leven zoals God het wil? Dan moet je God om die wijsheid vragen. Hij zal je die zeker geven. Want God geeft de mensen allerlei goede dingen, zomaar, zonder er iets voor terug te vragen.
Als je God om wijsheid vraagt, geloof dan ook dat je die krijgt. Twijfel daar niet aan. Iemand die soms wel en soms niet gelooft, is net als de golven op zee. Die worden door de wind soms de ene kant op geblazen, en dan weer de andere kant.
Iemand die twijfelt, leeft zonder op God te vertrouwen. Zo iemand moet echt niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen”.

Doe dan wat God wil. “Mensen die mij Heer noemen, komen niet vanzelf in Gods nieuwe wereld. Daar komen alleen de mensen die doen wat mijn hemelse Vader wil.
Ik zal terugkomen om recht te spreken. Dan zullen veel mensen tegen mij zeggen: ‘Heer, bij alles wat we deden, hebben we uw naam genoemd. Toen we vertelden over Gods plannen, toen we kwade geesten wegjaagden, en toen we wonderen deden.’  Maar dan zal ik tegen die mensen zeggen: ‘Ik ken jullie niet. Jullie hebben steeds weer dingen gedaan die God niet wil. Ik wil jullie niet meer zien!’

‘Dan zullen jullie huilen van ellende en spijt. Want jullie zullen zien dat Abraham, Isaak en Jakob in Gods nieuwe wereld zijn. Samen met alle profeten. Maar zelf moeten jullie buiten blijven! Mensen uit alle landen zullen in Gods nieuwe wereld komen. En ze zullen er feestvieren’.

De Oosterse filosofie vat dit in het kort aldus samen: Egoïsme, ik-zucht, het op-zichzelf-gericht-zijn, het niet weten omtrent het Atman, is de giftige, zwarte cobra omdat het de geestelijke dood veroorzaakt. Kennis omtrent het Atman is het tegengif. De overwinning op egoïsme doet het geestelijk bewustzijn herleven en bevrijdt de mens van de smarten der wereld’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *