Wat betekent Aquarius voor de wereld en de (individuele) mens?

Inleiding De tekst in de aankondiging luidt als volgt: “Dit zegt de Heer: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn […]