Waarheid

Waarheid is het juiste begrip der dingen; het is het blijvende en eeuwig durende. Waarheid is onwankelbaar, onvernietigbaar en onoverwinlijk; een levende macht ten goede in ieder bestaan.
Waarheid, dat wat Is, in tegenstelling tot de waan, dat wat niet-Is.