Waan

Waan. De wereld van het zelf, het egoïsme van de mens; dat wat vergaat.
Waan is het denkbeeld dat niet Is in tegenstelling tot Waarheid: dat wat Is.
De oosterse filosofie noemt het menselijke bestaan een hersenschim.