Vrijheid van meningsuiting

‘Jezus zei tegen de Farizeeën: ‘Een goede boom geeft goede vruchten, een slechte boom geeft slechte vruchten. Aan de vruchten kun je dus zien of een boom goed of slecht is.

 Jullie zijn een stelletje slangen! Uit jullie mond kan niets goeds komen, want jullie zijn slecht. Aan de dingen die mensen zeggen, kun je zien hoe ze van binnen zijn. Een goed mens zegt goede dingen, omdat hij van binnen goed is. En een slecht mens zegt slechte dingen, omdat hij van binnen slecht is’.

De Farizeeën van toen zijn de godsdienstige leiders van tegenwoordig. De Farizeeën bleven vasthouden aan Jahweh, de demiurg, en zijn wrede wetten ondanks de verkondiging van het nieuwe evangelie waar Jezus mee kwam.

Jahweh is in de allermeeste religieuze stromingen en sekten nog steeds de enige aanbeden godheid ondanks alle processen van bewustwording bij steeds meer mensen.

‘Luister naar mijn woorden: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken, en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld.’

Let op je woorden en denk na voordat je iets zegt.

Laten wij als voorbeeld de grootschalige moslimimmigratie nemen. Dat wordt ons door de overheid als een vluchtelingencrisis gepresenteerd; een gruwelijke realiteit die om “duurzame, humane oplossingen” vraagt.

In haar kielzog komt een gigantische meningenbrij mee die door de hongerige sociale media gretig wordt opgeslokt en tot in het oneindige herkauwd (“gedeeld”).

Zoals eerder besproken creëert de overheid o.a. ook dit probleem, zodat alle vrijgekomen negatieve energieën van de mensen als energetische voeding kunnen dienen voor de duistere machten in de lucht, de archonten.

Immers, hoe nijpender en complexer de crisis, hoe overvloediger de meningenbrij groeit en bloeit dankzij het verworven recht van ‘vrijheid van meningsuiting’, des te meer energetische voeding beschikbaar komt voor deze parasitaire gedrochten.

Dit geldt trouwens voor alle crises op welk gebied dan ook, op economisch-, medisch-, maatschappelijk terrein, gezondheidszorg, jeugdwelzijn noem maar op. En voor alle zijn eenvoudiger, minder complexe oplossingen te bedenken/voorhanden.

Het overheidsbeleid is, zoals vaker door mij opgemerkt, niet gericht op het welzijn van jou als individu, maar op het welzijn van zichzelf, om er zelf beter en rijker van te worden.

‘Luister! Door een klein vlammetje kan een heel bos afbranden. Onze tong lijkt op een vlammetje, maar dan een vlammetje van het vuur van de hel! Want onze tong doet veel verkeerd. Met dat kleine deel van ons lichaam maken we grote fouten. De slechtheid van onze tong maakt ons hele lichaam slecht. Het hele leven wordt erdoor verwoest’.

Maar jij, die wakker bent geworden, jij bent je bewust van de dingen die wèrkelijk spelen. Jij sluit je ogen niet langer zoals de velen die nog in een roes verkeren van hun dronken wereldbeleving. De nieuwe tijd waarin wij ons bevinden vraagt om (opr)echtheid en originaliteit. Wanneer je leeft zoals God het wil, dan ben je wijs; dan ben je authentiek.

‘Wie van jullie zijn er wijs en verstandig? Dat zijn de mensen die zich altijd goed gedragen, en vriendelijk zijn tegenover iedereen. Die mensen zijn wijs!

Maar mensen die altijd maar jaloers zijn of zichzelf beter vinden dan anderen, moeten zich schamen. Als zij denken dat ze wijs zijn, houden ze zichzelf voor de gek! Want zulke wijsheid is alleen maar menselijke, aardse wijsheid. Het is wijsheid die komt van de kwade geesten. Wie jaloers is of zichzelf beter vindt dan anderen, leeft helemaal verkeerd, en zorgt overal voor onrust.

Nee, echte wijsheid krijg je van onze God. Je laat zien dat je wijs bent als je leeft zoals God het wil. Wijze mensen leven namelijk in vrede met iedereen. Ze zijn geduldig en gehoorzaam. Ze zijn goed voor anderen. Ze behandelen alle mensen gelijk, en ze zijn altijd eerlijk. Ze doen alleen maar goede dingen’.

Wie wijs is, is gewoon zichzelf. Wanneer je eens voor een belangrijke en spannende uitdaging staat bij een presentatie voor de klas of een sollicitatiegesprek of zo, dan draag je “niet meer mijn ik, maar Christus leeft nu in mij’ als lijfspreuk met je mee.

Jouw nieuwe leven met Hem, jouw man, geeft jou die authentieke uitstraling en handelwijze die doet uitstijgen boven al degenen die deze missen.

‘God is goed voor mensen die hem trouw zijn. Daarom staat er ook in de heilige boeken: «God straft mensen die zichzelf belangrijker vinden dan anderen. Maar hij is goed voor mensen die zichzelf onbelangrijk vinden.»

Wees dus gehoorzaam aan God. Blijf dicht bij Hem. Dan zal Hij dicht bij jullie blijven. En verzet je tegen de duivel. Dan zal de duivel jullie met rust laten’.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *