Twee soorten strijd

De woorden die geschreven zijn zowel in het boek: Twee Goden als op deze site zijn bedoeld voor al degenen, die kennis hebben (gekregen) van het Godsbeginsel in henzelf. Alle wereldgodsdiensten getuigen hiervan zoals eerder door mij uiteengezet is in vorige artikelen.

Maar jij, die al deze woorden tot hiertoe gelezen/begrepen hebt zal ongetwijfeld tot de ontdekking gekomen zijn dat wij, mensen, te maken hebben/krijgen met twee soorten strijd. Waarheid en waan strijden in de mens om de macht. Uiteindelijk gaat waan ten onder en Waarheid blijft, omdat Waarheid Is.

De verkeerde en de goede strijd en haar gevolgen
“Jullie hebben felle discussies en maken steeds ruzie met elkaar. Weten jullie hoe dat komt? Dat komt doordat jullie luisteren naar je eigen slechte verlangens.

Alles wat een ander heeft, willen jullie ook hebben. Jullie zijn jaloers, zo jaloers dat je die ander wel zou willen doden. Dan zoeken jullie ruzie en strijd. Maar het levert niets op, jullie krijgen niets. Want als je iets wilt hebben, moet je God erom vragen, en dat doen jullie niet. Trouwens, als jullie God iets zouden vragen, zouden jullie het toch niet krijgen. Want jullie vragen met een verkeerde bedoeling. Jullie zijn God ontrouw geworden. Omdat jullie luisteren naar je slechte verlangens, zijn jullie vrienden van deze wereld geworden. Maar een vriend van deze wereld is een vijand van God”!

Je leest hier over de innerlijke opstelling naar onze hemelse Vader. Buig je jouw knieën innerlijk en zeg je in oprechtheid: “Vader, ik heb gezondigd. Daarom draag ik deze karmische last in mijn lichaam. Ik wil mij niet langer verontschuldigen tegenover U en ook niet tegenover de ander. Vergeef mij, Vader!”

Of sta je daar innerlijk voor Hem en zeg je: “Vader, ik draag mijn karmische last met mij maar daar kan ik niets aan veranderen. Ik doe mijn best maar ik word ontzettend geplaagd door Archonten. Het is hun schuld, zij houden mij tegen om naar U te komen!”
De vraag dient zich op: Welk resultaat levert deze innerlijke, verborgen strijd op naar mijn naasten in mijn omgeving?

Verootmoedig ik mij, zoals in het eerste geval, voor God, dan straal ik vrede en rust uit naar mijn omgeving. Maar verontschuldig ik mij, zoals in het tweede geval, voor Hem, dan ontstaan felle discussies en verwijdering naar mijn naasten in mijn omgeving. De mensen die zich innerlijk verootmoedigen krijgen wel wat zij van Hem vragen in tegenstelling tot de valsaard, wiens gebeden niet verhoord worden.

Lees de tekst bovenstaande tekst van Jacobus maar nog eens door waarom de ene mens wel ontvangt en de andere niet.  De apostel weidt verder uit over mensen, die zich verootmoedigen: “Die mensen zijn wijs! Maar mensen die altijd maar jaloers zijn of zichzelf beter vinden dan anderen, moeten zich schamen. Als zij denken dat ze wijs zijn, houden ze zichzelf voor de gek! Want zulke wijsheid is alleen maar menselijke, aardse wijsheid. Het is wijsheid die komt van de kwade geesten. Wie jaloers is of zichzelf beter vindt dan anderen, leeft helemaal verkeerd, en zorgt overal voor onrust.

Nee, echte wijsheid krijg je van onze God. Je laat zien dat je wijs bent als je leeft zoals God het wil. Wijze mensen leven namelijk in vrede met iedereen. Ze zijn geduldig en gehoorzaam. Ze zijn goed voor anderen. Ze behandelen alle mensen gelijk, en ze zijn altijd eerlijk. Ze doen alleen maar goede dingen. Mensen die goede dingen doen en in vrede leven met iedereen, zorgen overal voor recht en vrede”.

De goede strijd
“Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent”.
Deze strijd is niet het vechten tegen de kwade machten, de Archonten. Want die strijd zal je zeker verliezen; het schepsel, de mens, is nooit sterker dan zijn schepper, de Hoofdarchont! Deze strijd is alleen te winnen door vast te houden aan de overgave aan jouw hemelse Vader, de God van jouw Ik.

Jouw Ik is het Godsbeginsel, de geestvonk, zoals die ook aanwezig is in elk mens! Jouw innerlijke oprechtheid wordt beproefd of die wel echt is. Tijdens de duivelse aanvallen blijkt of jouw geloof (= vertrouwen) stand houdt; meen je het wel echt, of is het gespeeld en lieg je tegen jezelf? In deze strijd gaat het er niet om of jij de Archonten aankunt, want het antwoord daarop blijft: Nee!

“Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. Omdat u gelooft ziet u de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden.

Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat door vuur wordt getoetst. Zo verkrijgt u lof, heerlijkheid en eer wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding, de verlossing van uw ziel”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *