Twee goden

Uit het voorgaande kun je opmaken dat de mensheid uiteindelijk slechts met twee Goden te maken heeft.
1 De universele Eeuwige God van het Al, de God van Waarheid.
2 Samaël, de schepper god van de matrix; de god van de waan.

Om dit te bevestigen volgt hier een discussie tussen Jezus en de Joden. De tijd was aangebroken om aan de mensheid bekend te maken Wie nu de echte God is en met welke god men de eeuwen daarvoor hoofdzakelijk mee te maken heeft gehad.

Waarheid en leugen.
“Jezus zei tegen de Joden die in hem geloofden: ‘Mijn boodschap moet in jullie hart zijn. Alleen dan zijn jullie echt mijn leerlingen. Dan zullen jullie de waarheid kennen, en daardoor zullen jullie bevrijd worden.’
Maar de Joden zeiden tegen hem: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham. Hoe kunt u zeggen dat we bevrijd zullen worden? Wij zijn nooit iemands slaaf geweest!’
Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker u, iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde. Zo iemand heeft geen plaats bij God. Maar de Zoon van God kan je bevrijden. En als je bevrijd bent, heb je voor altijd een plaats bij God.’

Jezus zei verder: ‘Ik weet natuurlijk wel dat jullie nakomelingen van Abraham zijn. Maar jullie laten mijn boodschap niet toe in je hart. Daarom willen jullie mij doden. Ik vertel jullie wat ik gezien heb toen ik bij mijn Vader was. En jullie doen wat jullie vader je gezegd heeft.’
De Joden zeiden: ‘Abraham is onze vader!’ Maar Jezus zei tegen hen: ‘Als Abraham jullie vader was, zouden jullie goed leven, net als hij.”

(Abraham gehoorzaamde toen God zei: “Verlaat je land, je stam, je familie, . . .”, zelfs toen God van hem verlangde om zijn enige zoon Izak te offeren! Als Abraham toen Jezus had gekend, zou hij Hem zeker niet gedood hebben.) We citeren verder.

“Maar jullie doen iets wat Abraham nooit zou doen! Want jullie willen mij doden, terwijl ik jullie de waarheid vertel die ik van God zelf gehoord heb! Jullie doen net zulke slechte dingen als die vader van jullie!’
De Joden zeiden: ‘Die vader van jullie? Wij weten echt wel van wie we afstammen! Trouwens, we hebben maar één Vader, en dat is God.’

Jezus zei: ‘Als God jullie Vader was, dan zouden jullie mij liefhebben. Want ik kom bij hem vandaan. Ik ben niet uit mezelf gekomen, maar God heeft mij gestuurd. Toch begrijpen jullie niets van wat ik zeg. Het lukt jullie niet om naar mij te luisteren. Dat komt doordat de duivel jullie vader is. En jullie doen graag slechte dingen, net als hij.
De duivel wilde vanaf het begin de mensen doden (d.m.v. de zondvloed). Hij is niet te vertrouwen, want er is geen waarheid in hem. Hij kan niet anders dan liegen. En hij zorgt er ook voor dat mensen liegen. Ik spreek de waarheid, maar jullie geloven mij niet.

Niemand van jullie durft mij te beschuldigen. Ik spreek de waarheid. Waarom geloven jullie mij dan niet? Iemand die bij God hoort, luistert naar Gods woorden. Maar jullie luisteren niet, en dus horen jullie niet bij God.’ “ Johannes, hfdst 8.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *