Oude mens

Oude mens =
1. de onbewuste, qua bewustzijn nog slapende, mens
2. de egocentrische mens, die hij van nature is, gevangen in de matrix