Onderwerpen

De Verenigde Naties rollen momenteel Agenda 2030 uit, met de beruchte "duurzaamheidsdoelen". Dit wereldwijde project wil elk aspect van het
Dit artikel geeft een nadere toelichting op een hier eerder verschenen versie met deze titel. Het schetst een somber toekomstbeeld
Dit artikel draagt dezelfde titel als een eerder geplaatst onderwerp over het ontstaan van de demiurg als wereldbouwmeester. Het gaat
De titel van dit artikel verwijst naar het Bijbelboek Openbaringen. De inhoud van hoofdstuk 6 vertelt in grote lijnen waar
De onzichtbare macht, die zich achter onze wereldleiders verschuilt, heeft diverse namen: Illuminati (de “verlichten”), Cabal, globalistische wereldelite of ook
Steeds meer mensen zijn het doel en de zin van het leven kwijt geraakt of zijn er hard op weg
De tijd waarin wij leven worden “de laatste dagen” genoemd of ook wel met “de eindtijd” aangeduid. Om aan te
Inleiding Hoewel de Bijbel duidelijke aanwijzingen geeft over het begrip “Antichrist”, wie of wat wij daaronder dienen te verstaan, is
Inleiding Steeds meer gelovigen vragen zich af of het Oude Testament in de Bijbel nog wel zin heeft om te
In Lucas hfdst 12 legt Jezus uit wat Hij met de zuurdesem van de Farizeeën bedoelt: “Toen intussen duizenden mensen