Onderscheid maken

Wie serieus er voor kiest om God te dienen, zal vroeg of laat te maken krijgen met vragende reacties van zijn directe omgeving. Mensen kunnen, vaak in hun onbewustheid, lelijke dingen over jouw veranderde levenshouding zeggen.
“De ongelovigen vinden het vreemd dat jullie nu niet meer meedoen met hun slechte gedrag. En daarom vertellen ze slechte dingen over jullie. Maar God zal hun daden beoordelen”.

Naar wie zou je nu moeten luisteren; de een zegt dit en de ander beweert het tegendeel en weer een ander gelooft weer iets anders. Kortom: zoveel hoofden, zoveel waarheden. Kijk maar eens wat internet aan ‘waarheden’ te bieden heeft!
Er zijn zoveel leugenpredikers waar wij, ook in voorgaande lessen, jou voor waarschuwen!
Om een einde te maken aan al die vragen over de waarheid geven wij jou het korte en duidelijke antwoord: Er is maar één waarheid.

Jezus zegt: “Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet begrijpen. Als de heilige Geest komt, zal hij aan jullie de volle waarheid bekendmaken. Hij zal jullie helpen om de waarheid helemaal te begrijpen”.
De heilige Geest is de Geest van Waarheid; een van de aspecten van het Pleroma.

Zoals in elke relatie is het hebben van een open en eerlijke verbinding met je partner een ‘must’ om de onderlinge verstandhouding te doen slagen.
Allereerst zal je de stem van jouw partner, Jezus, moeten herkennen uit de vele duizenden stemmen, die jou in jouw gedachten toeroepen: Volg mij! Volg mij!

“Lieve vrienden, geloof niet zomaar iedereen. Onderzoek eerst of iemand door de Geest van God geleid wordt. Want er zijn veel valse profeten in de wereld. Hoe weet je of iemand echt door de Geest van God geleid wordt? Iedereen die gelooft dat Jezus Christus als mens op deze aarde gekomen is, die hoort bij God. Maar mensen die dat ontkennen, horen niet bij God. Zij worden geleid door een kwade geest, die hoort bij de vijand van Christus. Jullie hebben gehoord dat de vijand van Christus in de wereld zal komen. Maar jullie moeten weten dat hij er nu al is.

De valse profeten horen bij de wereld. Vrienden, jullie horen bij God. Jullie hebben de valse profeten overwonnen dankzij Gods Geest, die in jullie is. Want de Geest die in jullie is, is machtiger dan de kwade geest die in de slechte mensen van deze wereld is.

De valse profeten horen bij de wereld. Zij zeggen dingen die de mensen van deze wereld graag willen horen. Daarom luisteren de mensen graag naar hen. Maar wij horen bij God. Iedereen die God kent, luistert naar ons. Wie niet bij God hoort, luistert niet naar ons. Zo kunnen we zien of iemand de Geest van de waarheid in zich heeft, of de geest van de leugen”. Hier ligt het onderscheid.

“Vrienden, wees volwassen in je geloof in Christus! Dan hoef ik niet weer bij de eerste lessen te beginnen. Jullie weten al dat je in God moet geloven. En dat je je leven helemaal moet veranderen”.
Zoals wij in de introductie van dit deel reeds vermeldden, dat de groei in Christus van baby naar kleuter en verder naar volwassenheid toe afhankelijk is van het oefenen van jouw zintuigen in het onderscheiden van goed en kwaad.

Hier wordt niet de onderscheiding van het menselijk goede en het menselijk kwade bedoeld, maar de onderscheiding tussen Geest, dat wat van God is, en wat van de mens(en) is; ook het menselijk goede moet geofferd op het altaar van het zelf!

“We zullen die eerste lessen dus overslaan, als God het goedvindt. We maken deze keuze in het vertrouwen dat God het ons toestaat”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *