Karmisch rad van geboorte en dood

Karmisch rad van geboorte en dood
De oosterse filosofie spreekt over het eeuwig wentelend Rad van geboren worden – groei – blinken – neergang – dood, waar de mens vele levens lang met banden van zelfzuchtige verlangens aan gekluisterd blijft.
Deze gevangenschap (Reïncarnatie) is het gevolg van de Wet van Karma. Zie ook bij: Karma