Karmisch kleed

Het totaal van handelingen en daarmee verbonden gevolgen begaan in onwetendheid, vormen tezamen het ‘karmische kleed’ die je onbewust geweven heeft om zich ermee te ‘kleden’.

Ook de handelingen, die je in het heden begaat bepalen jouw ‘toekomst’ hetzij in dit leven of later in volgende leven(s). Deze ‘tellen mee’ bij het vervaardigen van het karmische kleed. Dit kleed neem je mee, na het afleggen van jouw fysieke lichaam bij overlijden, naar de sferen (het hiernamaals). Zie ook bij “Wet van Karma”