Innerlijke strijd

Alle avatars erkenden dat zij tijdens hun verblijf op aarde een innerlijke strijd hebben moeten leveren om Waarheid te (onder)scheiden van de waan.
Het gaat in ieders leven maar om deze 2 dingen: Waarheid en Waan.

eenzaam“Toen Christus als mens op aarde leefde, heeft hij met luide stem tot God gebeden. Onder luid geroep en geween heeft hij God gesmeekt om hem te redden van de dood. En hij werd verhoord om zijn nederige overgave aan God.

Als je gehoorzaam wilt zijn aan God, dan hoort ook het lijden erbij. Zelfs Christus heeft dat moeten leren. Terwijl hij de Zoon van God is!”

Iemand vroeg: ‘Heer, is het waar dat er maar weinig mensen gered worden?’ Jezus antwoordde: ‘Luister naar mijn woorden: De deur naar Gods nieuwe wereld is klein en smal. Dus je moet erg je best doen om binnen te komen. Er zullen veel mensen zijn die het proberen, zonder dat het ze lukt’.

Het lukt vele mensen niet om het Koninkrijk van God binnen te komen omdat zij weigeren te geloven wat Hij zegt. Liever houden zij vast aan hun eigen (waan)denkbeelden en/of wat hun dominee, priester of welke religieuze leider dan ook, hen wijsmaakt.


Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Wees niet bang. Vertrouw op God, en vertrouw op mij. In het huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen. Daar mag je op vertrouwen. Want ik heb gezegd dat ik weer wegga om voor jullie een plaats klaar te maken. En als ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb, kom ik terug. Dan neem ik jullie mee, en dan zullen jullie bij mij zijn. En jullie weten langs welke weg ik zal gaan.’ Toen zei Tomas: ‘Maar Heer, we weten niet eens waar u naartoe gaat! Hoe kunnen we dan weten langs welke weg u gaat?’

Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft’.

Je hoeft je niet langer meer te laten leiden door de waan van jouw eigen wil. Dat hebben wij in vorige hoofdstukken al uitgelegd; en daar blijven wij op hameren.

Als jij je zondige natuur blijft volgen dan zal je zeker sterven. Als jij echter niet toegeeft aan jouw zondige wil door innerlijk Gods Geest aan te roepen, zal je leven.

Zo hebben alle Avatars het gedaan, en dat verlangen zij ook van jou om gered te worden. Jouw redding bestaat uit de ontsnapping, de verlossing, uit de matrix zodat jij je niet langer hoeft te laten parasiteren door de onzichtbare rovers in de lucht.

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Jij hebt deze Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven, binnen de Matrix, in angst te leven.
Als jij zo je leven buiten de Matrix blijft leven, dan hebben de Demiurg en zijn mede-parasieten, de Archonten, geen vat op jou.

Dat het allemaal niet zo makkelijk gaat als op deze site beschreven staat, dat bewijst het dagelijkse leven waarin je midden in staat en waar je mee te maken hebt. Wij zullen hierover in volgende onderwerpen uitgebreider op ingaan.

Jezus zei: “Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is het Koninkrijk van God”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *