God’s beloften

Uit vorige hoofdstukken zal je wel begrepen hebben dat de aarde en haar bewoners niet zozeer te maken hebben met mensen, maar meer nog met de kwaadwillige, onzichtbare machten in de atmosfeer.
Deze machten hebben hun
handlangers, die de omstandigheden van de mensen zodanig creëren dat zij als energetisch voedsel kunnen dienen in ruil voor macht, eer en geld. Dit kun je lezen in voorgaande hoofdstukken.

Wat je intussen ook weet is, dat je als mens met al je intelligentie en psychische hoedanigheden, slechts een karmisch product bent; een samengestelde voortbrengsel van positieve en negatieve eigenschappen die tijdens jouw reis naar de aarde als zaadjes zijn meegekomen en bij jouw geboorte in je karakter zijn ‘ingebouwd’ om gedurende jouw leven op aarde verder te ontkiemen.

Dit is het karmische kleed dat elk mens op aarde te dragen krijgt totdat hij zich bewust wordt wie hij werkelijk is: een ‘ingekapselde’ God! Zo iemand is dan eindelijk ‘wakker’ geworden.

De oosterse filosofie zegt o.a. dit: “Slechts door onwetendheid en begoocheling verwijlen de mensen in de droom, dat hun zielen afzonderlijke en op zichzelf bestaande wezens zijn. Het zelf is dood, en de waarheid is leven. Het hechten aan het zelf is een voortdurend sterven, terwijl zich bewegen in de waarheid deel hebben is aan Nirwana, hetwelk het eeuwige leven is.”

Daarom is het zo belangrijk om een einde te maken aan het werken aan je kleed en een andere Geest in je hart toe te laten door je gedachtegang te vernieuwen.

“Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent: leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren.

Doe niet zoals de mensen die zonder God leven door je aan hen aan te passen, maar leef als nieuwe mensen. Want God geeft jullie de wijsheid om zijn wil te kennen”.

Jouw lichaam is als gevolg van de Natuurwet niet meer dan een voertuig, een drager van bewustzijn.

Wie (nog steeds) slaapt draagt de matrix-geest’ in zich mee, die er voor zorgt dat je gekluisterd wordt en blijft aan het eeuwig wentelend Rad.

Maar ben jij wakker geworden door de roep die in deze tijd steeds luider door de atmosfeer klinkt om te ontwaken, of was je al eerder wakker geworden, dan staan ook voor jou de beloften ter beschikking die God gedaan heeft aan degenen die Hem gehoorzamen. De vraag die je aan jezelf kunt stellen is: voor welke god heb ik mij open gesteld of te wel: welke god heb ik in mijn hart toegelaten?

“Wie gehoorzaam is aan de zonde, krijgt als beloning de dood. Maar wie bij God hoort, krijgt het geschenk dat God ons wil geven: het eeuwige leven”.

“Vrienden, God wil dat jullie als vrije mensen leven. Maar gebruik die vrijheid niet om toe te geven aan slechte verlangens”. Want die zuigen jou weer terug binnen de matrix waar Archonten jou naar toe verleiden.

“De machtige God heeft aan jullie en mij alles gegeven wat nodig is om te leven zoals hij het wil. Hij heeft ons uitgekozen om bij hem te horen, en hij heeft ervoor gezorgd dat wij hem kennen.”

Het moment dat God jullie de macht geeft om de Satan te vernietigen, komt snel. Zo zal Hij jullie vrede geven.

Jezus zei tegen degenen, die Hem volgden: ‘Luister! Jullie kunnen zonder gevaar op slangen en giftige spinnen gaan staan. Zo sterk heb ik jullie gemaakt. Niets kan jullie nog kwaad doen. Want ik heb gezien dat Satan uit de hemel gevallen is en zijn macht is kwijtgeraakt.

Maar jullie moeten niet blij zijn omdat de geesten jullie gehoorzamen. Nee, jullie moeten blij zijn omdat het eeuwige leven voor jullie bestemd is’. Voor jou dus!

Gods nieuwe wereld is eeuwig. En God laat ons die nieuwe wereld binnengaan. Laten we dus dankbaar zijn, en Hem met eerbied dienen, zoals hij het wil.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *