De wetteloze mens

De wetteloze mens = de mens, die geleid wordt door de geest van de demiurg, die van zichzelf zegt: Ik ben God en buiten Mij is er geen ander.
Deze mens, een satanische creatie, past dezelfde woorden toe op hemzelf, die horen bij een godheid:
Ik ben in essentie zonder einde; ik ben altijd geweest en ik heb dus geen begin en geen einde, en niets of niemand is beter of hoger dan ik.