de Wereld

De Wereld. In de oosterse filosofie: Samsara of illusie (= waan)wereld genoemd.
Al het zichtbare binnen de matrix: “alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, alles waarop de mensen hun zinnen zetten en waar ze hun ogen niet vanaf kunnen houden, afgunstige inhaligheid, alle aardse zaken waarvan de mensen zo hoog opgeven –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld”.