De mens als kuddedier

Inleiding Wie mijn gepubliceerde artikelen heeft doorgelezen, zal ongetwijfeld mijn steeds weer terugkerende stelling tegengekomen zijn, dat de oudtestamentische god, die wij in onze Bijbel tegenkomen niet de enige, ware […]