De graankorrel

Deze  hoofdstukken heb ik overgenomen van de laatste bladzijden van het boek: Twee Goden. Dit heb ik gedaan omdat volgende hoofdstukken op deze site regelmatig naar deze onderwerpen toe zullen verwijzen.

Afbeelding 3

Afbeelding 3 geeft de schematische voorstelling weer van de nog slapende niet-bewuste mens, plichtgetrouw levend zoals de meeste mensen in zijn omgeving.

Hij heeft zo zijn eigen idee over allerlei vraagstukken waar mens en maatschappij zich mee bezig houden. Gewoon, een goede burger waar nauwelijks iets op aan te merken valt.

Maar jij die deze woorden leest, jij bent niet tevreden met het gezapige leven dat je leidt of korte tijd geleden nog hebt geleid. Jij voelt een onbestemde ongerustheid van binnen dat met tussenpozen regelmatig aan jou appelleert.

Jezus vergelijkt de geschetste onbewuste mens met een graankorrel dat op zichzelf staat; die blijft gewoon dezelfde korrel. Zo’n graankorrel staat voor de gewone, onveranderde mens.graankorrel

Maar het is niet de bedoeling van de mens om onveranderd te blijven. Hij zal op zeker moment, vroeg of laat, toch wakker (geschud) moeten worden zodat hij zijn ware staat, zijn goddelijkheid, gaat beseffen. Dat is zijn eindbestemming: de hoge staat boven de matrix, bij Jezus in het Koninkrijk van God!

“Jezus zei: ‘Het moment is gekomen dat de Mensenzoon zijn plaats in de hemel naast God zal krijgen. Luister heel goed naar mijn woorden: Een graankorrel die in de aarde gezaaid wordt, moet sterven. Zolang hij niet sterft, gebeurt er niets; hij blijft één graankorrel”. Dat heb ik gevisualiseerd in afbeelding 3: de mens voor de zoveelste keer in de matrix geworpen, net zo lang totdat hij tot bewust-zijn komt.

“Maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht”.

“Bedenk daarom: Als je je leven het allerbelangrijkste vindt, dan zal je het voor altijd verliezen.” Met ‘je leven’ bedoelt Jezus hier: je zelfzuchtige, zondige leven.

“maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven; als je bereid bent om je leven op aarde op te geven, dan zal je het eeuwige leven krijgen”.

In afbeelding 4 heb ik het ‘afstervingsproces’ van je oude mens weergegeven om de groei van je nieuwe mens, Christus, ruimte te geven.


“Als je mij wilt dienen, volg Mij dan. Mijn dienaren zullen zijn waar Ik ben. Als je Mij dient, zal je eer krijgen van de Vader. Ik moet nu bijna sterven, Ik ben bang. Zal Ik bidden: Vader, red Mij van de dood? Nee, want ik ben juist op aarde gekomen om te sterven. Daarom bid ik: Vader, laat aan iedereen uw grote macht zien.”

Ook wij kunnen in een situatie van het dagelijkse leven terecht komen om bang, bezorgd of verdrietig van te worden; dat je bijv. er niet voor uit durft te komen dat je je leven aan Jezus hebt gegeven tegenover je vrienden, je familie enz.

Wat moet ik dan zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist in deze situatie gekomen!

‘Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Dan zal je merken dat de angst, ingegeven door de archonten om jouw angst-energieën uit je te zuigen, onterecht en onnodig was geweest.De mensen om jou heen begrijpen jou niet altijd, net zoals het bij Jezus het geval was.

“Toen klonk er een stem uit de hemel, die zei: ‘Ik heb mijn macht laten zien, en ik zal het opnieuw doen.’ De mensen die erbij stonden, hoorden het. Sommigen dachten dat ze het geluid van de donder hoorden. Anderen dachten dat er een engel tegen Jezus sprak. Maar Jezus zei: ‘Die stem sprak niet tegen mij, maar tegen jullie!” Hij heeft het tegen jou!

“Nu is het beslissende moment voor de wereld gekomen! Satan zal uit de hemel gegooid worden.

En ik zal een hoge plaats krijgen boven de aarde. Dan zal ik alle mensen die bij mij horen, naar mij toe halen.’ Met die hoge plaats bedoelde Jezus niet alleen de hemel, maar ook zijn plaats aan het kruis. Want hij zou aan het kruis sterven”. Jouw plaats aan het kruis is het afstervingsproces zoals ik in afb.4 besprak.

Wanneer ook jij op deze manier de archonten bij jou wegjaagt door geen angsten te produceren, dan is ook voor jouw wereld het beslissende moment aangebroken dat de duivel uit de hemel gegooid gaat worden.

Dan zal ook jij naar die hoge plaats gehaald worden waar Hij is: boven de matrix in het Koninkrijk van God.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *