Onderwerpen

Alle Onderwerpen

Alle mensen zijn gelijk

Alle economische verschillen tussen arm en rijk, alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling, enz. zullen eerst verwijderd moeten worden om die maatschappij van vrede gerealiseerd te krijgen, die de […]

Het doel is: Transhumanisme

Dit artikel legt uit hoe en waarom transhumanisme doorgezet zal worden. Alle protesten van de afgelopen tijd, de rechtszaken die mondiaal tegen de coronahoax werden gevoerd hebben nauwelijks impact gehad […]

Het Geheim ontsluierd

Dit artikel vertelt over het demiurgische plan van Janus, de god met de twee gezichten èn over het Plan van de Vader met de wereld en haar mensheid. Beide plannen […]

De mens als slaaf

Het blinde vertrouwen van een groot deel van de massa heeft zijn prijs. Dit artikel beschrijft in grote lijn de processen, die de gehele mensheid ondergaat en hoe men uiteindelijk […]

Mocht je op een school werken, dan heb je nu ook via de interne communicatie van de school gehoord dat er bij jullie op school coronatests worden gebracht. Op basis […]

Einde van onze democratie

Nu wij de Tweede Kamerverkiezingen zo’n 2 weken achter de rug hebben is het tijd om hier eens de balans van op te maken. Het was al ver voor de […]

Wat is waarheid?

“Toen Hij Jeruzalem voor Zich zag liggen, begon Hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat jou vrede […]

Met het zicht op de komende Tweede Kamerverkiezingen zal ik hier alvast verslag van doen zoals ik verwacht dat deze zullen gaan. Omdat het vertrouwen in de regering vanwege het […]

Wij zijn de laatste vrije mensen, die de luxe gekend hebben van het vrij gaan (bijv. vrij reizen, zelfs naar het buitenland) en staan (buiten op elk tijdstip van de […]

Zij hielden vol

Inleiding In dit artikel wil ik een poging doen om de vele visies die onder de mensen leven en die gezamenlijk het collectieve wereldbeeld vormen, te rangschikken en globaal onder […]