Nieuws

Dwaling

In deze tijd van chaos, vertwijfeling en verwarring dringen allerlei levensvragen zich steeds meer aan de mensen op. Tijdens hun jachtige leven komen zo nu en dan  deze ‘waarom’ vragen […]

Innerlijke strijd

Alle avatars erkenden dat zij tijdens hun verblijf op aarde een innerlijke strijd hebben moeten leveren om Waarheid te (onder)scheiden van de waan. Het gaat in ieders leven maar om […]

Nu je weet wat zonde is, zal je misschien jezelf afvragen: wanneer zondig ik en wanneer niet. Wanneer je leeft overeenkomstig je menselijke natuur, zonder met God rekening te houden, […]

Uit het voorgaande kun je opmaken dat de mensheid uiteindelijk slechts met twee Goden te maken heeft. 1 De universele Eeuwige God van het Al, de God van Waarheid. 2 […]

Zonde is zelfzuchtige begeerte. Vele gelovigen, zelfs de allermeesten, weten niet het verschil tussen zonde en oerdrift, een primaire ingeschapen drift. Het laatste, de oerdriften, zijn door de schepper god […]

De mens, die zijn gebondenheid inziet en daaronder te lijden heeft, zal op een psychologisch moment daaruit bevrijd willen worden. Het helpt immers niet om te klagen dat onze politici […]

Velen lijden onder lichamelijke, psychische, emotionele, mentale pijnen en allerlei andere pijnen ten gevolge van foute en negatieve handelingen uit voorgaande levens en/of negatieve handelingen vanwege hun verslavingen en verkeerde […]

Toen Samaël de mens schiep rustte Hij zijn creatie toe met dezelfde eigenschappen die Hijzelf heeft. Hij kon immers geen creatie maken die edeler is dan Hijzelf. Wanneer wij het […]

Bij het doorlezen van deze site zal op zeker moment ongetwijfeld de gedachte bij jou opgekomen zijn: het is mooi wat hier allemaal geschreven staat, maar ik zit hier en […]

Intussen weet je nu hoe Samaël, die het ganse zichtbare universum geschapen heeft uit de beschikbare, toebedeelde materie, verworden is tot een kwaadaardige god over zijn schepping. Vergelijk het met […]