Kubus

De oogst der mensenzielen II

Dit artikel geeft een nadere toelichting op een hier eerder verschenen versie met deze titel. Het schetst een somber toekomstbeeld enerzijds en een hoopvolle toekomst anderzijds. Niemand anders dan de […]

In den beginne II

Dit artikel draagt dezelfde titel als een eerder geplaatst onderwerp over het ontstaan van de demiurg als wereldbouwmeester. Het gaat dieper in op hetgeen daarin besproken is. Functie en Doel […]

Openbaringen hoofdstuk 6

De titel van dit artikel verwijst naar het Bijbelboek Openbaringen. De inhoud van hoofdstuk 6 vertelt in grote lijnen waar de wereld en haar mensheid zich bevindt en waar zij […]

Misdaad tegen de menselijkheid

Deze week heeft een Europese leider de wereldwijde Covid “vaccinatiecampagne” woedend veroordeeld als de “grootste misdaad die ooit tegen de mensheid is begaan.” In een toespraak voor leden van het […]

Het Oude Testament

Inleiding Steeds meer gelovigen vragen zich af of het Oude Testament in de Bijbel nog wel zin heeft om te lezen, omdat met de komst van Jezus Christus de focus […]

De zuurdesem van de Farizeeën

In Lucas hfdst 12 legt Jezus uit wat Hij met de zuurdesem van de Farizeeën bedoelt: “Toen intussen duizenden mensen waren bijeengekomen, zodat zij elkander verdrongen, begon Hij te spreken, […]

Wat mogen onze ogen niet zien?

Niemand verantwoordelijk “Er is de afgelopen twee jaar te veel gebeurd om nu opgelucht adem te halen. Duizenden ouderen zijn onder de meest erbarmelijke omstandigheden in zorginstellingen gestorven, en niemand […]

Bij velen, die ergens een Bijbel thuis hebben liggen, klinken de volgende woorden van Jezus in Mattheus 28 vs 19 hen vast bekend in de oren: “Gaat dan henen, maakt […]

Wat houdt het eerstgeboorterecht in? Bij de oude Israëlieten bestond de regel, dat de eerstgeborene der zonen de voornaamste was. Hij erfde de bezittingen van zijn vader en zijn nakomelingen […]

De gevaren van Covid vaccins

Dr. Astrid Stuckelberger: Ik wil dit tegen de ouders zeggen … Het is geen vaccin. Het is een experiment. Dit experimentele vaccin is vergif. Deze vaccinatie beschermt niemand. Dit vaccin […]