Covid 19 was een testcase

Volgens Nicole Schwab was Covid een “enorme kans” om te testen hoe het publiek zou voldoen aan autoritaire maatregelen die zouden kunnen worden gebruikt om de “Great Reset” -agenda van het WEF in te luiden.

Wie is Nicole Schwab?
Nicole Schwab is de dochter van Klaus Schwab. Hij is voor velen bekend als de oprichter en directeur van het World Economic Forum, Davos.

Het WEF vermeldt Nicole Schwab als “lid van het uitvoerend comité” van de globalistische organisatie, die ook mededirecteur is van Platform to Accelerate Nature-Based Solutions & 1t.org.
Deze organisatie maakt gebruik van technologie, ecologische kennis en sociale betrokkenheid om de voordelen van ecosystemen te beschermen en te verbeteren. Met “sociale betrokkenheid” wordt kennelijk het uit de wereld verwijderen van “nutteloze eters”, zoals chronisch zieken, gehandicapten, bejaarden en andere bevolkingsgroepen bedoeld, die van geen nut zijn voor de maatschappij.

Functie en taak van Nicole
Als lid van het uitvoerend comité draagt zij actief bij om de schuld van de veroorzaakte opwarming van de aarde bij de mens te leggen.
De promotie van het WEF van het verhaal van de “klimaatcrisis” probeert “een verandering teweeg te brengen die niet stapsgewijs is … om de natuur in de kern van de economie te plaatsen”, aldus Nicole.
M.a.w. wordt de “klimaatcrisis”, die door onafhankelijke wetenschappers als complete onzin wordt afgedaan, aangewend om rigoureuze maatregelen te legaliseren “om de natuur in de kern van de economie te plaatsen.”

Nicole Schwab maakte de opmerkingen in een nieuw opgegraven video die werd opgenomen tijdens een WEF-paneldiscussie in 2020. De paneldiscussie vond plaats in Yvorne, Zwitserland in juni 2020.

Idealen verwezenlijken door bedrog
Slechts een kleine minderheid onder de mensen doorziet de leugens, manipulaties en het bedrog van onze wereldleiders om hun genocide Agenda doorgedrukt te krijgen.
De deelnemers van de paneldiscussie bespraken hoe de dreiging van een “onmiddellijke noodsituatie” kan worden gebruikt om andere agenda’s verder vooruit te helpen, zoals de “Great Reset” van het WEF.

Deze (COVID)-crisis heeft ons laten zien dat dingen in de eerste plaats heel snel kunnen veranderen als we ons erop concentreren en als we de onmiddellijke noodsituatie voor ons levensonderhoud voelen”, zegt Nicole Schwab.
Wij allen hebben de desastreuze, buiten proportionele maatregelen van onze overheid aan den lijve ondervonden, en nog steeds lijden massa’s mensen onder de gevolgen daarvan.

Covid19 was een leugen
Duidelijk is aangetoond dat alle Covid19 maatregelen niets met de gezondheid van de mensen te maken heeft gehad.
Covid19 was slechts een testcase, om te kijken hoe het gepeupel op de drastische maatregelen zou reageren. Het blijkt een geslaagde test geweest; het gros van de mensen liet het, weliswaar met een protestje hier en daar, gelaten over zich heen komen.

Het vorige systeem niet duurzaam
Onze boerenbedrijven, die als beste ter wereld beschouwd worden, worden bij bosjes ontmanteld omdat zij volgens onze beleidmakers niet duurzaam genoeg werken. Door alle, vaak overdreven overheidsbemoeienis werden alle sectoren, die ons van gezonde voeding voorzien, onnodig zwaar belast.

En ten tweede, dat het systeem, ik bedoel, je noemde het eerder, dat we eerder hadden, duidelijk niet duurzaam is”.

Het doel heiligt de middelen
Dus ik zie het als een geweldige kans om deze Grote Reset echt te hebben en deze enorme geldstromen te gebruiken – om de toegenomen hefbomen te gebruiken die beleidsmakers vandaag hebben – op een manier die voorheen niet mogelijk was om een verandering te creëren die niet incrementeel is. Maar dat we terug kunnen kijken en kunnen zeggen dat dit het moment is waarop we de natuur echt in het hart van de economie zijn gaan plaatsen”.

Merk uit haar uitspraak op hoe het redelijke vermogen, het gezonde verstand, opzij wordt gezet om het “duurzaamheidsideaal” te verwezenlijken, desnoods met geweld.

Onder het masker van de “duurzaamheid” is alles toegestaan
Vanuit het oogpunt van het bedrijfsleven en de economie kijkend naar waar kansen liggen om banen te creëren en de natuur te herstellen.
Er zijn tal van kansen en dit is opnieuw een manier van denken over daadwerkelijke innovatietechnologie en bedrijfsgroei die kan plaatsvinden met een positieve impact van de natuur en een aantal van deze voorbeelden uiteenzetten. Regeneratieve landbouw maakt daar natuurlijk ook een groot deel van uit”, benadrukte Schwab.

“Regeneratieve landbouw” is een nieuw landbouwsysteem dat wordt gepusht door voorstanders van de “groene agenda” dat bepaalde traditionele elementen uit de voedselvoorziening elimineert, zoals vlees en zuivel, die zijn gedemoniseerd door het WEF en klimaat alarmerende globalisten.
Schwab vervolgde toen door te beweren dat jongere mensen veel gemakkelijker te hersenspoelen zijn met ‘klimaatcrisis’-verhalen.

Jonge mensen makkelijker te hersenspoelen
En een van de belangrijkste reflectiepunten hier gaat ook over het betrekken van jongeren, en voor mij is het nogmaals, ik kom terug op deze verschuiving in de mentaliteit van de herstelgeneratie. Kunnen we ons onszelf voorstellen als mensen?”
Ik bedoel, je had het over een nieuwe mensheid, ik denk dat je het goed zei. Kunnen we onszelf zien als een herstellende generatie?”
“Ik denk dat we daar naartoe moeten. Ik heb ook goede hoop dat het mogelijk is, maar ik denk dat er veel wil nodig zal zijn, zowel politieke wil als wat betreft de zakelijke actoren, om te breken met de normale gang van zaken, maar op een zeer serieuze manier en om te zeggen dat we hele moeilijke keuzes moeten maken.
Er zijn compromissen, maar dit is onze kans, en dit gaat over risico’s, en het gaat over veerkracht, want de schokken zullen nog erger worden als we het nu niet doen.”

Het idee van klimaat lockdowns bestond al langer
Het WEF heeft het idee van “klimaatvergrendelingen” gepromoot sinds Covid voor het eerst opdook.
Zoals World Unity eerder meldde, verklaarde het WEF in september dat COVID-19-pandemiegerelateerde lockdowns hebben bewezen dat “miljarden burgers over de hele wereld” zouden voldoen aan wereldwijde beperkingen van vrijheden omwille van “klimaatverandering”.
In een artikel gepubliceerd door het WEF prijst de organisatie hoe “miljarden” mensen zich aan de “beperkingen” van Covid hielden.
De niet-gekozen organisatie vervolgt met het argument dat het publiek hetzelfde zou doen onder het mom van het verminderen van de “koolstofuitstoot”.

Het beste wapen is Angst
Het artikel, getiteld “My Carbon: An approach for inclusive and sustainable cities”, suggereert dat dezelfde angsttactiek zou kunnen worden gebruikt om verdere “beperkingen” op te leggen aan het grote publiek. Het onderwerp van het stuk is hoe je mensen kunt overtuigen om ‘persoonlijke programma’s voor koolstofemissies’ te gebruiken. De groep van Schwab merkt op dat verbeteringen in volg- en bewakingstechnologie helpen om “politieke weerstand” tegen dergelijke programma’s te overwinnen.

COVID-19 was de test van sociale verantwoordelijkheid”, merkt het artikel op. Het vervolgt door te prijzen hoe “een groot aantal onvoorstelbare beperkingen voor de volksgezondheid door miljarden burgers over de hele wereld zijn aangenomen”. 

Een slapende massa accepteert alles
Er waren wereldwijd talloze voorbeelden van het handhaven van sociale afstand, het dragen van maskers, massale vaccinaties en acceptatie van toepassingen voor het traceren van contacten voor de volksgezondheid, wat de kern van individuele sociale verantwoordelijkheid aantoonde”, voegt het WEF toe.
De organisatie haalt verder aan hoe zoveel mensen zich aan de lockdown-mandaten hebben gehouden, ondanks overweldigend bewijs van de schadelijke gevolgen die dergelijke beperkingen voor de samenleving hadden.
Het WEF impliceert dan dat het publiek zich op een vergelijkbare onderdanige manier zou gedragen op andere gebieden van het leven.

Strijd tegen niet-zichtbare vijanden
Wereldwijd zijn demonische machten volop bezig om een “stille machtsgreep” te plegen om de gehele aarde in bezit te nemen en het bevolkingsaantal te reduceren tot een “aanvaardbare” hoeveelheid cyborgs/robotmensen. Al decennia lang worden wij geregeerd door psychopathische, pedofiele marionetten onder de macht van deze “godheden”.

Laten wij eens kijken naar de situatie in ons eigen land ter vergelijking hoe het mondiaal ook aan toe gaat. Met name de laatste regeerperioden van ons kabinet zijn wij geconfronteerd geweest met een toenemende afbraak van onze grondrechten en het buitenspel zetten van onze volksvertegenwoordiging. En deze tendens zette zich voort, gezien de wetsvoorstellen voor de spoedwet, noodverordeningen en afschaffing van onze vrijheidsrechten, zoals het o.a. demonstratie recht.
Nu het volop openbaar is dat regeerders grondwetsregels aan hun laars lappen vernemen wij in de reguliere nieuwsmedia dat ook staatsburgers hen hierin navolgen door zich soeverein op te stellen en de Staat niet langer als gezag te erkennen!
Kortom, onze rechtsstaat is aan het imploderen. En deze machtsovername vindt zijn climax in het komende tijdperk van de Nieuwe Wereldorde.

Spirituele duiding van de actualiteit
Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen” zegt Jezus, zoals te lezen is in Mattheus 24 vs 21.
Wij bevinden ons in de periode voor de aanvang van die overheersingen, die ook bekend staat als de grote verdrukking. In die dagen zal ook de volle omvang van de leugens en manipulatieve bedriegerijen aan het licht komen. In het Boek Daniël hfdst 12 lezen wij dat de aartsengel Michaël de achtergeblevenen van Gods volk terzijde zal staan.
Over allen, die de farizese leringen blijven volgen zegt Hij in Mattheus hfdst 15 in vs 14: “Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden”. Verspil geen tijd aan slapende mensen. Blijf staan voor jouw Vrijheidsrechten!

Bronvermelding en aanverwante artikelen:
Tirannieke beperkingen tijdens de Covid-pandemie waren een voorbode van komende “klimaatvergrendelingen:
https://worldunity.me/dochter-van-klaus-schwab-covid-was-de-voorloper-van-de-komende-klimaat-lockdowns/
en hier:
https://www.frontnieuws.com/klaus-schwabs-dochter-covid-was-voorbode-van-komende-klimaatlockdowns/

Nicole Schwab tijdens de discussie in juni 2020:
https://rumble.com/v32qao8-daughter-of-klaus-schwab-admits-covid-tyranny-was-a-precursor-to-coming-cli.html

Het bewust verzwijgen van de plannen:
https://www.levensreis.nl/index.php/2020/12/14/armageddon/

Het overgrote deel van de massa blijft slapen:
https://www.levensreis.nl/index.php/2021/02/10/schapen-bestemd-voor-de-slacht/

Geschiedenis herhaalt zich naar het einde:
https://www.levensreis.nl/index.php/2021/09/29/opnieuw-een-lockdown/

https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/beademingsapparatuur-was-een-doodvonnis-voor-covid-patienten/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *