Oost en West werken samen

Oost en West werken samen
Zou het zo langzamerhand niet eens tijd worden om de regeringen en wereldleiders met hun corrupte media aan de kant te schuiven en eens zelf op onderzoek uit te gaan om uit te vinden wat er werkelijk aan de hand is met onze planeet en haar mensheid?
Lees onderstaand bericht nu eens kritisch door i.p.v. de inhoud slechts als kennisgeving aan te nemen, of in het kwalijkste geval, in de complothoek te duwen.

 Onlangs in het nieuws
Xi Jinping, leider van de Chinese Communistische Partij, heeft zijn “Amerikaanse vriend” Bill Gates geprezen tijdens een ontmoeting tussen de twee mannen in China waarin Gates het Chinese communistische model prees als de toekomst van de mensheid.
Volgens Gates was het “heel spannend” om terug te zijn in China en was hij “vereerd” om de communistische dictator te ontmoeten om sociale kredietregelingen, toekomstige pandemieën en klimaatverandering te bespreken.
Gates had de 16e juni 2023 een ontmoeting met Xi, samen met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang en de belangrijkste Chinese diplomaat Wang Yi, en hun gesprek werd uitgezonden op China Central Television, een door de staat gecontroleerde omroep.

Gemeenschappelijke belangen
Volgens Bloomberg, een financieel dienstverleningsbedrijf, opgericht door de New Yorkse oud-burgemeester Michael Bloomberg, bespraken Xi en Gates de preventie van pandemieën en de technologische ontwikkeling van schone energie.
“Je bent de eerste Amerikaanse vriend die ik dit jaar in Peking heb ontmoet”, zei Xi tegen Gates, “ik heb altijd gezegd dat de basis van de Chinees-Amerikaanse betrekkingen ligt tussen de mensen. We vestigen altijd onze hoop op het Amerikaanse volk en hopen dat de twee volkeren vriendelijk zullen blijven”.
De heer Gates is in China in zijn rol als medevoorzitter van de “The Bill and Melinda Gates Foundation”, een non-profitorganisatie die hij samen met zijn ex-vrouw is begonnen. In 2020 trad de heer Gates terug uit de raad van bestuur van Microsoft om zich te concentreren op de stichting, die zich richt op wereldwijde gezondheid, onderwijs en klimaatverandering.

Het doel van Gates’ bezoek
Gates zei op Twitter dat hij in China was om partners te ontmoeten die werken aan “wereldwijde uitdagingen op het gebied van gezondheid en ontwikkeling”. “Ik ben net voor het eerst sinds 2019 in Beijing geland, waar ik verheugd ben om partners te bezoeken die al meer dan 15 jaar werken aan wereldwijde gezondheids- en ontwikkelingsuitdagingen met de Gates Foundation”, zei hij. Gates zei verder dat er veel van China kan worden geleerd op het gebied van armoede en gezondheid. “Het oplossen van problemen zoals klimaatverandering, ongelijkheid op gezondheidsgebied en voedselonzekerheid vereist innovatie”, zei hij.
“Van het ontwikkelen van malariamedicijnen tot investeren in klimaatadaptatie, daar heeft China veel ervaring mee. We moeten dat soort vooruitgang ontsluiten voor meer mensen over de hele wereld.”

Gelijke afstemming
Allen, die hun informatie putten uit andere bronnen dan de vertrouwde Nieuwsmedia zal het opgevallen zijn dat Bill Gates duidelijke plannen had om deze met de Chinese leider te bespreken.
Vergeleken met de controle maatschappij die China bereikt heeft blijven de westerse landen namelijk ver achter. Ook de vaccinatiedwang van de afgelopen Covid periode was daar vele malen groter dan in onze landen. En zo zijn er meer sectoren, waar het gaat om het afnemen van burgervrijheden, waar het grote China een voorbeeldfunctie heeft. Wij zien, vooral in de laatste maanden, hoe de westerse landen een ware inhaalslag aan het maken zijn om in politiek en maatschappelijk opzicht op gelijke voet met de Chinezen te komen.

Wie af en toe de Tweede Kamerdebatten volgt weet waar ik het over heb: onze regering werkt, ondersteund door het kartel in de Kamer, aan de uitvoering van het mensvijandige WEF-plan.
Dit kwalijke plan berooft de mens van al zijn vrijheden en individuele soevereiniteit in ruil voor “vrede en veiligheid” van de Staat. Oost en West staan, voor het onwetende publiek, tegenover elkaar, maar in werkelijkheid spannen beiden samen om nagenoeg de gehele mensheid uit te roeien en slechts een klein gedeelte cyborgs als willoze slaven (zombies) voor zichzelf te behouden.

Alle verborgenheden komen tevoorschijn
De mensheid ontvangt steeds meer berichten over het bestaan van zgn. UFO’s en zelfs het bezoeken van buitenaardse wezens aan onze planeet. De wereldse veiligheidsdiensten zijn al decennialang op de hoogte van hun bestaan en sommige diensten werken zelfs al tientallen jaren in het diepste geheim met hen samen. Wij leven echter in een tijd, waar alle verborgenheden in het volle daglicht komen te staan, en zo kan ook het bestaan en het doel van deze buitenaardse bezoekers niet langer geheim blijven.
De overgrote meerderheid van de wegkijkende mensheid zal steeds meer en vaker geconfronteerd worden met bemoeienissen van deze wezens in hun leven; accepteren zal toch een betere keuze blijken dan negeren!

Spirituele duiding van de actualiteit
Naar verhouding slechts een klein gedeelte van de mensenmassa is doordrongen van het feit dat de wereld, waarin wij leven, een illusie- of waanwereld is t.o.v. de werkelijke 5D wereld. Deze 5D wereld, die in de Bijbel “de nieuwe aarde” wordt genoemd wacht  allen die de waan matrix en haar nepgod van het christendom, achter zich hebben gelaten.

In de eerste brief hfdst. 5 vs 18 schrijft de apostel Johannes: “We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is”.

Alleen een wedergeboren ziel kan de 5D wereld, de “nieuwe aarde” binnengaan. Mensen zoeken weliswaar naar bevrijding uit hun uitzichtloze leven in een chaotische wereld en roepen de demiurg, Jehovah ook YHWH genoemd, aan om daaruit verlost te worden. Zij weten niet, of zij willen het niet weten, dat de god, die zij bezingen en aanroepen dezelfde god is die hen binnen de matrix gevangen houdt.
De allermeeste mensen, juist onder de gelovigen, offeren hun vrijheid en soevereiniteit op en dragen deze over aan kerkelijke gezagdragers, die hen de nodige geborgenheid en veiligheid geven voor hun zielenheil.

De Bijbel kwalificeert hen als “valse profeten” en Jezus noemt hen “blinde wegwijzers”. Vele gelovigen verloochenen de Christus in hun hart door hun behoudenis in handen te leggen van deze misleiders vanwege hun verbondenheid aan hun christelijke gemeente; vaak ook uit angst voor smaad.

Spiritueel vooruitzicht naar de komende tijd
Steeds duidelijker tekent zich in onze tijd een scheiding af tussen linksen en rechtsen, zoals Jezus in Mattheus 25 v.a. vs 32 deze beschrijft.
De linksen, bijv. in de politiek, streven het nazi gedachtegoed na, zetten dit om in beleid en voeren dit onverminderd door in onze samenleving.
De rechtsen verzetten zich hier tevergeefs tegen omdat de linksen de helse legermachten, zoals o.a. de greys, achter zich hebben staan.

Lees vorenvermelde citaat in de Johannesbrief nog maar eens goed door. De atmosfeer rondom onze wereld zal zich steeds meer verdichten en wij zullen in toenemende mate geconfronteerd worden met de aanwezigheid van de ongewenste, mens- vijandige buitenaardsen, die hun uiterst kwalijke invloed al langere tijd op onze planeet deden gelden.
Mensen zullen, vaak ongewild, geconfronteerd worden met allerlei geheim gehouden informatie over Ufo’s e.d. en hun aanwezigheid naarmate wij het beloofde “vrederijk” binnenglijden.

Wees waakzaam en bereid je voor!
Allen, die zich redelijk thuis voelen in hun gecreëerde comfort zone binnen de 3D wereld, zullen nauwelijks hinder ondervinden van de veranderingen, die nu volop aan de gang zijn. Zij leiden hun gemoedelijke leventje dat alles wel goed komt als je maar positief in het leven blijft staan. De dominee, pastoor of enig andere kerkelijke autoriteit brengt jou wel naar de hemel, waar Jezus op jou wacht.

Hoe anders vergaat het met degenen, die het Inzicht en de ware Kennis in zich dragen! Zij hebben hun soevereiniteit niet uit handen gegeven, noch aan enige Kerk, noch aan de Staat. Zij verdedigen hun goddelijke recht van vrijheid ondanks het feit dat velen zijn beroofd van huis en bezit. Denk hierbij m.n. aan de boeren, maar ook aan medewerk(st)ers in de zorg, het onderwijs, de horeca en alle anderen, die hebben geleden en nog steeds lijden, vooral als het naderende “vrederijk”, de NWO, aanbreekt!
Wij zien het aan de leegstroom uit de kerken en gemeenten, wat op zich een goede ontwikkeling is!

Keer je af van deze 3D wereld en zijn god, wiens dagen geteld zijn. En stel je open voor de 5D impulsen van de nieuwe aarde, waar Jezus Christus Koning is en jou, die alleen staat, deelgenoot van Zijn Vrederijk met Hem maakt. De Hemelse Vader is jouw Schepper van de 5D staat, de nieuwe mens, die bestand is tegen de hoogfrequente vibraties van de nieuwe aarde. In Zijn dagen riep Hij eenlingen om Zijn volgeling te mogen zijn, en dat is in onze dagen niet anders!

Bronvermelding en aanverwante artikelen:
Bill Gates bezoekt China:
https://www.bbc.com/news/business-65924990

Gemeenschappelijke belangen:
https://worldunity.me/bill-gates-prijst-chinees-model-als-toekomst-van-nieuwe-wereldorde-we-moeten-die-vooruitgang-ontsluiten/

Ontmoeting op Twitter gezet:
https://twitter.com/CitizenFreePres/status/1669696849568235523?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1669696849568235523%7Ctwgr%5E125bac334a1d86c382814a734f8b884e26dfbaa4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fworldunity.me%2Fbill-gates-prijst-chinees-model-als-toekomst-van-nieuwe-wereldorde-we-moeten-die-vooruitgang-ontsluiten%2F

Ongewenste bezoekers aan onze planeet:
https://www.levensreis.nl/index.php/2022/06/21/demonen-bestaan-echt/?fbclid=IwAR0PpswpT3skYo9sb0ZFkVKx8vnWJaqt_dMVe9KJ4jt3yF8yTki42bOuOzg

Samenwerking van de wereldelite met buitenaardsen:
https://www.frontnieuws.com/dr-coleman-de-covid-prikken-hebben-miljoenen-zombies-gecreeerd/

Verraad voor geld, veel geld:
https://www.frontnieuws.com/dr-coleman-dit-is-waarom-laffe-artsen-niet-durfden-op-te-staan-en-de-waarheid-over-covid-en-de-prik-te-vertellen/ 

Scheiding tussen linksen en rechtsen:
https://www.tribute.nu/post/het-grote-ontwaken-deel-2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *