Het grote ontwaken deel 3

Twee vorige artikelen zijn aan dit onderwerp besteed.  Met het ontwaken wordt doorgaans bewustwording bedoeld; steeds meer mensen worden zich bewust in wat voor wereld wij terecht zijn gekomen.
Echter, kan men weliswaar bewust worden, het wakker worden, van de wereldgebeurtenissen, en toch in diepe slaap zijn qua bewustzijn.
Dit artikel vertelt over het grote ontwaken van het bewustzijn van de mensen en de gevolgen ervan voor de wereld en haar mensheid.

Wat de media ons vertellen
De Russen zijn de slechteriken, die Oekraïne zijn binnengevallen. Wij, als lid van de Europese Unie (EU) staan, onder leiding van de VS, aan de goede kant. Wij ondersteunen het Oekraïense volk met geld en wapens en straffen de Russen met sancties.
De sancties zijn effectief en de Oekraïners zijn aan het winnen, dankzij onze bijstand vanwege het superieure wapenarsenaal van de VS en de NAVO. Economisch zitten we daardoor wel in zwaar weer, maar de Banken blijven overeind en ons geld is gegarandeerd; dus niet al te veel zorgen daarover.

De verzwegen informatie
Wie zelf nader onderzoek heeft gedaan en zich niet heeft laten misleiden door zich slechts te laten informeren door de media, kan er gemakkelijk achter komen dat wij aan de verkeerde (= foute) kant staan in de geschiedenis.
Oekraïne blijkt een Nazi bolwerk te zijn, welks duistere praktijken verborgen dienden te blijven voor de mensheid. Het verklaart de tomeloze inzet van de Amerikanen om dit land met alle beschikbare middelen te verdedigen en zelfs een wereldoorlog te riskeren.
Het Russische wapenarsenaal blijkt echter superieur te zijn aan dat van de VS en haar NAVO bondgenoten.
De Oekraïense kwestie is een aangelegenheid tussen de VS en Rusland en de EU, met von der Leyen als juffershondje van de VS, liet zich daarin gewillig meeslepen. Europa heeft namelijk geen enkel belang bij dat armoedige, corrupte land.
De sancties tegen de Russen hebben in ons nadeel gewerkt op alle fronten! De Russen hebben Oekraïne overwonnen en zij bepalen nu, samen met China als hun bondgenoot, wat er verder met het land gaat gebeuren! De westerse landen hebben in dit herstelproces geen enkele inbreng.

Spanningen komen tot een climax
Vele landen in de wereld hebben zich verenigd achter de BRICS landen, omdat zij de dominante agressie van de VS niet langer wensen te accepteren.
H
et letterwoord BRICS staat voor Brazilië, Rusland, India, China en Zuid Afrika. Al deze landen dumpen hun in bezit zijnde dollars en leggen een eigen valuta aan, zoals de Roebel en Yuan. Vele landen in de rest van de wereld hebben zich intussen bij de BRICS landen aangesloten en dumpen massaal hun Am. Dollar op de wereldmarkt.
Daardoor staat de Am. Dollar op instorten en zij neemt de Europese munt, de euro, mee in haar val. Beide munten zijn verworden tot een papieren afvalberg, omdat de dekking daarvan in goud vele tienduizenden keren zijn overschreden! In sommige Aziatische en Afrikaanse landen wordt de dollar en de euro niet meer als wettig betaalmiddel geaccepteerd. In feite is het al niet meer dan gedrukt papier, maar de mensen worden zolang mogelijk in de waan gehouden dat zij iets van waarde bezitten.

Spirituele duiding van deze en komende tijd
Wij staan nu op de drempel van een zeer grote gebeurtenis, die in Johannes hfdst 9 vs 4 staat genoemd: “Wij moeten het werk doen van Degene, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan”.
Zij, die Christus toebehoren, zetten het werk van Degene, die Jezus gezonden heeft, voort door het ware Evangelie te verkondigen.

Tijdens de nacht
De nacht breekt aan zodra de ineenstorting van de wereldeconomie een feit is. Dit is het moment dat men alle vertrouwen in de munt verloren heeft.
Een cyberaanval, die de gehele samenleving tot stilstand zal brengen en een grote chaos teweeg zal brengen, zal het directe gevolg ervan zijn. Tijdens die nacht zullen misdadige regeringen, w.o. de onze, ten val gebracht worden. En terecht!
De media laten al langere tijd zien dat onze regering de satanische WEF agenda doorzet terwijl de oppositie in de Tweede Kamer genegeerd wordt!
In die nacht, die een tijdsperiode van enkele weken zal inhouden, zal de gelijkenis van Jezus in Mattheus 25 in vervulling gaan.
Zolang het dag is” zijn de gelovigen in de gelegenheid om hun keuze te bepalen wie zij willen dienen. In de donkere nacht zal dit blijken.

Mattheus 25
Lees dit hoofdstuk over de komende nacht maar eens!
De dwaze maagden zijn allen, die de Oudtestamentische schepper Jahweh, ook wel demiurg of wereldbouwer genoemd, als enige god erkennen en vereren. Velen zijn alom gekend bij de mensen, maar zij zullen te horen krijgen: “Ik ken jullie werkelijk niet”!

De wijze maagden zijn allen, die Jahweh en zijn wereld de rug hebben toegekeerd. Zij zijn soevereine mensen, die zich niet hebben verbonden aan welke Kerk dan ook en hebben zich van de Staat afgekeerd; zij staan als eenlingen in deze wereld en hun leven is verborgen met Christus in hun hart. Zij zijn door Hem gekend, en dat is voor hen genoeg.

Na de nacht breekt de dag aan
Op diverse plaatsen heeft Jahweh, o.a. in Exodus hfdst 20 vs 9, geboden: “Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, . . . enz.”
Zes (jaar)dagen zijn voorbij en wij staan voor de zevende (jaar)dag: de sabbat van Jahweh.

De apostel Petrus, de discipel van Jezus Christus, verwijst naar dit gebod van Jahweh in zijn brief 2 Petrus hfdst 3 vs 8: “Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag”.
Na de nacht van de zesde (jaar) dag breekt de Sabbat: het vrederijk van Jahweh, de Nieuwe Wereldorde (NWO), aan!

Met de Sabbat dag breekt de Nieuwe Wereldorde aan
Laten we lezen wat de Bijbel hierover zegt in de 2e brief aan de Thessalonicenzen hfdst 2 vanaf vs 3: “Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf”.

De valse profeet, die na Christus’ dood en opstanding het verkeerde evangelie als gezaghebbend de wereld in heeft gezonden, heeft velen misleid tot vandaag de dag! Zij, die het ware Evangelie verkondigden werden vervolgd – zij werden ketters genoemd – en belandden veelal op de brandstapel. De Kerk heeft hen nagenoeg geheel uitgeroeid.
De rest van de geciteerde tekst zal tijdens de Sabbatdag een feit zijn.
Nu al gaan stemmen op dat Jezus Christus een mythe is en nooit echt bestaan heeft.

Het grote ontwaken
We lezen verder in het hoofdstuk vanaf vs 5: “Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen”. Zolang de Bruid van Christus, de wijze maagden in Mattheus 25, op aarde is kan het vrederijk van Jahweh, de nepgod, niet plaatsvinden; de aanwezigheid van de ware gelovigen houden het tegen.
Tijdens de nacht worden zij weggehaald, zoals te lezen is in de eerste brief aan de Korinthiërs hfdst 15 vanaf vs 51: “Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen”.
Dan pas breekt het grote ontwaken, maar dan van het bewustzijn van de mensen, aan!

Nadere mededelingen over de nabije toekomst
Om dit artikel niet onnodig lang te maken raad ik jullie aan om het Boek Openbaringen hoofdstuk 14 zelf op te slaan en te lezen over de voortgang van de gebeurtenissen tijdens het aanbreken van de Sabbatdag: het vrederijk, waarin alle mensen niets bezittend alleen maar gelukkig hoeven te zijn. Het zal een opgelegde vrede zijn waar alle religies afgeschaft worden en het bedevaartsoord Mekka niet meer zal zijn. Het “rechtvaardige” digitale geldsysteem, dat alle mensen onder controle houdt zal gelden. Alle mensen behoren toe aan de Staat; zij bepaalt voor hen wat juist is en de mensen zijn hun vrijheden definitief kwijt. Kortom: allen, die Jahweh als hun enige god erkennen en vereren, zullen ontdekken wie Hij werkelijk is!
Zij, die standvastig blijven om hun christelijk recht van vrijheid en soevereiniteit te behouden, zullen een zeer zware tijd tegemoet gaan zoals te lezen valt in vers 12 en 13 van het hoofdstuk.

Van 3D naar 5D wereld
In de 2e brief van Petrus, de discipel van Jezus, lezen we over de overgang van onze 3 dimensionale wereld (3D), de vertrouwde, zichtbare wereld waarin wij ons bevinden, naar de 5D wereld, een hogere frequentie wereld, waar Jezus Christus en de Zijnen zullen regeren.
Laten we lezen vanaf vs 10: “De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht”.
We zien hier dat alle duistere verborgenheden eerst aan de dag (het licht) moeten komen om vervolgens vernietigd te worden. Tijdens het 1000-jarig Vrederijk van Christus zal geen van de systemen in de wereld bestaan.

Bronvermelding en aanverwante artikelen:
Het grote ontwaken moet nog komen:
https://www.levensreis.nl/index.php/2019/12/18/het-grote-ontwaken/

Toenemende bewustwording onder de mensen:
https://www.levensreis.nl/index.php/2023/03/14/het-grote-ontwaken-deel-2/

De Amerikaanse dollar staat op instorten:
https://www.frontnieuws.com/janet-yellen-stamelt-zich-door-de-dollarisering-verdediging-in-nieuw-cnn-interview/

De “nacht waarin niemand werken kan” voorzegd:
https://www.levensreis.nl/index.php/2021/07/10/het-geheim-ontsluierd/

Infiltratie en overname van de Verenigde Naties:
(Ned. Ondertiteld): https://www.youtube.com/watch?v=ctwNUYShvL0

Voorteken van de spirituele nacht:
https://www.frontnieuws.com/als-het-kaartenhuis-in-elkaar-stort/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *