februari 2022

De zuurdesem van de Farizeeën

In Lucas hfdst 12 legt Jezus uit wat Hij met de zuurdesem van de Farizeeën bedoelt: “Toen intussen duizenden mensen waren bijeengekomen, zodat zij elkander verdrongen, begon Hij te spreken, […]

Wat mogen onze ogen niet zien?

Niemand verantwoordelijk “Er is de afgelopen twee jaar te veel gebeurd om nu opgelucht adem te halen. Duizenden ouderen zijn onder de meest erbarmelijke omstandigheden in zorginstellingen gestorven, en niemand […]

Bij velen, die ergens een Bijbel thuis hebben liggen, klinken de volgende woorden van Jezus in Mattheus 28 vs 19 hen vast bekend in de oren: “Gaat dan henen, maakt […]

Wat houdt het eerstgeboorterecht in? Bij de oude Israëlieten bestond de regel, dat de eerstgeborene der zonen de voornaamste was. Hij erfde de bezittingen van zijn vader en zijn nakomelingen […]

De gevaren van Covid vaccins

Dr. Astrid Stuckelberger: Ik wil dit tegen de ouders zeggen … Het is geen vaccin. Het is een experiment. Dit experimentele vaccin is vergif. Deze vaccinatie beschermt niemand. Dit vaccin […]