oktober 2021

Wie overwint

De titel van dit artikel luidt: Wie overwint. Achter deze titel zou je een vraagteken (?) maar ook een uitroepteken (!) kunnen zetten, geheel afhankelijk van iemands levensstatus. Keuzevrijheid, het […]