10 juli 2021

Het Geheim ontsluierd

Dit artikel vertelt over het demiurgische plan van Janus, de god met de twee gezichten èn over het Plan van de Vader met de wereld en haar mensheid. Beide plannen […]