juli 2021

Het doel is: Transhumanisme

Dit artikel legt uit hoe en waarom transhumanisme doorgezet zal worden. Alle protesten van de afgelopen tijd, de rechtszaken die mondiaal tegen de coronahoax werden gevoerd hebben nauwelijks impact gehad […]

Het Geheim ontsluierd

Dit artikel vertelt over het demiurgische plan van Janus, de god met de twee gezichten èn over het Plan van de Vader met de wereld en haar mensheid. Beide plannen […]