Hoor en wederhoor

De definitie van het begrip
Het beginsel van hoor en wederhoor is een principe uit de rechtspraak en de journalistiek dat inhoudt dat, als iemand beschuldigd wordt, er geluisterd moet worden naar wat de beschuldigde er op heeft te zeggen, voor er over hem geoordeeld wordt. Het is een van de algemene beginselen van behoorlijk proces.

De toepassing van het begrip
Het is mij vele malen opgevallen, dat zowel politici als onze media al te vaak voorbij gaan aan dit principe, waardoor het lezerspubliek op het verkeerde been gezet wordt en een onjuist beeld van een bepaalde situatie voorgeschoteld krijgt.
Stelselmatig wordt de wederhoor, dat is het luisteren naar de argumenten van de andere partij, genegeerd of, in een ernstiger geval, gewoon weg gewuifd.
Een bekende gebeurtenis, die onlangs plaatsvond waar een groot deel van Nederland getuige is geweest, is het proces dat Viruswaarheid heeft aangespannen tegen de Staat om de avondklok van tafel te krijgen. Dit proces is onder grote druk van het volk afgedwongen omdat onze volksvertegenwoordigers op alle mogelijke manieren het hebben laten afweten door in het debat, over het corona virus en de te nemen maatregelen, zichzelf keer op keer buiten spel te zetten.

Wij zagen in de rechtsgang over de avondklok hoe de beginselen van een behoorlijk proces weliswaar werden toegepast, maar op een manier die op z’n zachts gezegd “geen schoonheidsprijs” verdient; afgezien van het feit dat de gehele spoedwet indruist tegen diverse universele wetgeving op het terrein van de Rechten van de mens. De invoering van de spoedwet is een illegale handeling!

Een voorbeeld ter illustratie
Zowel de politiek als onze media hebben zich voortdurend schuldig gemaakt aan het overtreden van het beginsel van hoor en wederhoor, waardoor er bij het publiek, vanwege het eenzijdig belichten over allerlei zaken, een verwrongen beeld is ontstaan van de feitelijke gebeurtenissen.
Gebeurtenissen, die daadwerkelijk plaatsgevonden hebben en zelfs nog steeds plaatsvinden, worden vanwege het eenzijdige aspect van een zaak, voortdurend gemanipuleerd.

Een paar dagen geleden kreeg ik bijv. een krantenartikel te lezen in de Telegraaf met als kop: “Begraafplaats in Bodegraven doelwit complotdenkers over pedonetwerk.”Dit bericht was trouwens ook te zien op RTL Nieuws.
Dit artikel trok mijn aandacht omdat onder een steeds groter wordend publiek, het steeds algemener bekend wordt dat het begrip “complot denken” het resultaat is van consequente eenzijdige belichting van zaken, zoals ook deze.

Pedonetwerken zijn reëel
Het bestaan van pedonetwerken kan niet langer meer worden ontkend en wordt meer en meer uit de complot theorie hoek tevoorschijn gehaald.
Hoog geplaatste overheidsfunctionarissen tot en met ons koninklijk huis nemen deel en/of zijn in ieder geval op de hoogte van satanische rituelen waar zelfs kinderen misbruikt en gefolterd worden om de zo fel begeerde en kostbare stof Adrenochrome uit te betrekken.
Complot theorieën verdwijnen zodra feiten zich aandienen.

Op het getoonde filmpje – zie bronvermelding – is een “boze” burgemeester uit Bodegraven te zien, die zogenaamd opkomt voor zijn burgers: “Mijn inwoners zijn boos en verdrietig” terwijl een groot deel van die “lastig gevallen” bewoners drommels goed weet hoe de vork werkelijk in de steel zit.
Wie de commentaren onder de getoonde filmpjes leest kan zich een redelijk beeld vormen van de feiten, die zich hebben afgespeeld en tot vandaag nog steeds overal in het land afspelen, niet alleen in Bodegraven.
Iedereen, die feitelijkheden aan het licht brengt en deze wereldkundig maakt, zal worden belasterd zoals ik in vorige artikelen meermaals aan de orde heb gesteld.

Overheidsfunctionarissen zien het kennelijk steeds meer als hun belangrijkste taak om daders, die veelal hoge posities in de maatschappij bekleden, in bescherming te nemen. En waarom? Wat speelt zich daar af achter de schermen, buiten het zicht van het publiek? Is het chantage? Is het angst, verraad of beide?

Complot denken wordt ontkracht door feiten
Terug te komen op het geval in Bodegraven worden de zogenaamde complotdenkers beschuldigd van het leggen van bloemen bij de slachtoffers, die met geweld om het leven zijn gebracht.
De burgemeester van Bodegraven had een goede gelegenheid gehad om in gesprek te gaan met degene(n), die de bordjes met “opruiende” teksten geplaatst zou(den) hebben. Als burgervader, die zo begaan is met het wel en wee van zijn inwoners, zou je dat toch op z’n minst mogen verwachten.

Bij nader onderzoek blijkt dat deze burgemeester inderdaad meerdere  uitnodigingen schijnt te hebben gekregen om dat gesprek aan te gaan, maar hij heeft daar, tot het moment van dit schrijven, kennelijk (nog) geen gehoor aan gegeven. In plaats daarvan doet de burgemeester liever aangifte van smaad en laster. Sterker nog: hij dringt aan op uitlevering en vervolging!
Wie de moeite neemt om de getoonde filmpjes te bekijken en de commentaren daaronder door te lezen zal mogelijk tot andere conclusies komen dan onze burgemeester in Bodegraven . . . .

Bronvermelding een aanverwante artikelen:

Spoedwet is in strijd met de eed:
https://www.youtube.com/watch?v=PUnuybaRbGw&t=3s

Krantenartikel over pedo netwerk:
https://www.telegraaf.nl/nieuws/712304819/begraafplaats-in-bodegraven-doelwit-complotdenkers-over-pedo-netwerk?fbclid=IwAR3fsuh6vFPbvPn8VhW3pNvWNb_oYlrrSr2LC5JMR31eX3tJnOu-AkggySA

Een “boze” burgemeester uit Bodegraven:
https://www.youtube.com/watch?v=mxu6jlrQuT8

Kindermisbruik is een landelijk probleem:
https://youtu.be/W4-_UDtcBls

Anneke Lucas: Ik was een seksslaaf van Europa’s elite op 6-jarige leeftijd
https://www.youtube.com/watch?v=ElvNz-ZWyT0&feature=youtu.be

Proces tegen advocate, die opkomt voor het kinderrecht:
https://www.youtube.com/watch?v=V09TCBVNLeM

De commentaren bij het filmpje spreken voor zich:
https://www.youtube.com/watch?v=SGqRD5C1N6Y&list=PLcDlDytErxYuYOuBS6dhs6GDv8CQXjAQY

Geen ruimte voor wederhoor van burgemeester Bodegraven, en meer belangrijke informatie:
https://www.youtube.com/watch?v=dxavzOB9utM

Overlevende getuigt van ritueel kindermoord:
https://www.youtube.com/watch?v=pMRfHZjoqtA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *