27 januari 2021

Zij hielden vol

Inleiding In dit artikel wil ik een poging doen om de vele visies die onder de mensen leven en die gezamenlijk het collectieve wereldbeeld vormen, te rangschikken en globaal onder […]