2020

De nabije toekomst

Inleiding Deze keer wil ik meer de aandacht vestigen op het doorslaggevende aspect achter de gebeurtenissen, die tegenwoordig het nieuws bepalen. De bekende psychiater C.G. Jung zei het al dat […]

De hele wereld is klaar om de lang verwachte Nieuwe Wereldorde te verwelkomen. Dankzij COVID-19 zijn paden naar die doelstellingen vrijgemaakt. Dit virtuele concert, dat werd gehouden op zaterdag, 15 […]

In het Johannesevangelie lezen wij: “Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe”. Wanneer de Bijbel […]

Steeds meer mensen blijken in staat te zijn om de leugens, die de reguliere media m.n. via de televisie naar buiten brengt, te doorzien. De ontwikkeling van dit analytische vermogen […]

N.a.v. het YouTube filmpje “Justitie faalt bij vervolging kindermisbruik”, dat ikzelf als reactie onder mijn laatste artikel over Nieuwetijdskinderen plaatste, voelde ik mij geroepen om wat meer duidelijkheid te geven […]

Zolang het mij vergund is om te schrijven wil ik mij vooral richten op de mensen in wie de Gods- of Lichtvonk nog aanwezig is. Het belevendigen, het weer tot […]

Deze keer wil ik dit artikel niet te veel besteden aan de grote hoeveelheid slapende lezers van mijn site, die alle vertrouwen houden in een goede belangenbehartiging van onze overheid, […]

Deze keer wil ik dit artikel niet te veel besteden aan de grote hoeveelheid slapende lezers van mijn site, die alle vertrouwen houden in een goede belangenbehartiging van onze overheid, […]

Het plan is om de aarde te ontvolken door inzet van biologische, chemische en nucleaire oorlogvoering. De mensen moeten worden belaagd met wereldwijde terreur (BLM, Antifa), economische rampen en paniekberichten […]

Het echte ontwaken moet nog komen. 2020 – een symbolische foto. De totale leegheid. Nederland geteisterd door waanzin. Mensen zijn al in de war door Corona en alle zekerheden die […]